Žáci mohli v rámci projektu podávali návrhy na zlepšení školního prostředí. O vítězných nápadech rozhodli školáci v internetovém hlasování.

V budově Průchodní tak od konce října funguje potkávací a relaxační zóna, školákům na pracovišti Nábřežní slouží od poloviny prosince bufet.

Město Jeseník podpořilo tuto aktivitu školy šedesáti tisíci korunami.