K původní budově nechala obec přistavět novou část, v níž se nachází kmenová třída, jazyková učebna s výpočetní technikou a dva kabinety. Nové prostory umožnily rozšířit i počet ročníků.

„Pátý ročník tu máme druhým rokem. Věřili jsme, že se prostory zvětší. Přišlo mi rozumné, aby tu děti mohly absolvovat kompletní první stupeň a pak se rozhodnout, na jakou školu půjdou dál,“ řekla ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rovensko Gabriela Kubíčková.

Na konci ledna si mohla nové prostory prohlédnout veřejnost.

„Částka, kterou musela obec investovat, nebyla vůbec malá. Rovenské novostavba velmi zajímala. Jsme rádi, že jsme jim ji mohli ukázat a poděkovat, že umožnili škole se rozvinout. Velmi to potřebovala,“dodala ředitelka Kubíčková.

Na řadě je školní jídelna a nová tělocvična

Náklady na stavbu nového pavilonu přesáhly 32 milionů korun, zhruba polovinu z této částky pokryla dotace. Tím však stavební ruch u školy nekončí.

Obec čeká přestavba hospodářského pavilonu školy. Bude se v něm nacházet školní jídelna a nově tělocvična. Samospráva věří, že i v tomto případě s financováním pomohou dotace.

„Původně měl být cvičební sál v suterénu, ale statik navrhl taková opatření, kterými se snížil strop až na dva metry šedesát. To je pro tělocvičnu špatně. Projekt jsme museli přepracovat. Vzduchotechnika, která měla být na střeše, půjde do suterénu a na střeše budovy vznikne nová tělocvična o výšce šest metrů,“ objasnil starosta Rovenska Josef Šincl. Dílo by mělo být kompletně hotové nejpozději do závěru letošního kalendářního roku.