Budova poblíž obecního úřadu je totiž v nevyhovujícím technickém stavu, místy do ní zatéká. Navíc je postavena z panelů, které by mohly obsahovat problematickou látku azbest. Podle vedení školy i obce však nebezpečí dětem nehrozí. Do konstrukce budovy totiž zatím nikdo nezasáhl a azbest by se tak uvolňovat neměl.

Dvě třídy předškoláků by se v horizontu dvou let měly přestěhovat do prostor dnešní základní školy. V ní je ale třeba nejprve přistavět potřebné sociální zázemí.

Mateřská škola v Lipové má v současnosti tři oddělení. Třída nejstarších dětí se nachází v prostorách základní školy již nyní, zbývající dvě v samostatné budově naproti obecnímu úřadu. Přesun těchto oddělení do prostor základní školy by měl i svůj ekonomický přínos. Obec by ročně na energiích ušetřila přibližně šest set tisíc korun.

I po rekonstrukci by měla budova dnešní mateřinky nadále sloužit veřejným účelům. „Uvažujeme, že bychom sem přemístili knihovnu, že by zde měly kanceláře obecní lesy a své ordinace také lékaři,“ přiblížil plánované využití objektu místostarosta Lipové Jaroslav Blaník.