Jedna z obcí, která tento problém naopak má, je Nový Malín. Díky rozsáhlé výstavbě rodinných domů se do obce stále stěhují mladé rodiny a dvě školky nestačí. Pro porovnání: v roce 2003 mířilo do místních školek 60 dětí, v roce 2010 už jich bylo 132 a pro dalších pětadvacet se místo nenašlo.

„Situaci jsme řešili tím, že pronajaté prostory v jedné ze školek jsme před časem opět proměnili ve třídy a ke druhé školce teď přistavujeme další budovu. Hotová bude už v dubnu,“ řekl starosta Nového Malína Josef Minář.

I v Novém Malíně ale babyboom pomalu končí. Vrcholil v roce 2008, kdy se v obci narodilo 49 dětí, v roce 2009 jich bylo 39 a v roce 2010 ještě o deset méně. Letos v září tedy nastoupí do školek nejsilnější ročník a třídy včetně přístavby budou praskat ve švech.

„Je jasné, že po pár letech nebude nová budova školky potřeba. Na to jsme ale připraveni: prostor se promění ve dvě třídy základní školy. Projekt s tím počítal, místnost má dva vchody a jednoduše bude možné ji předělit na dvě poloviny,“ sdělil starosta.

Hodně nových domů se v poslední době postavilo také ve Vikýřovicích. Místní školka proto už loni nemohla přijímat děti z Rapotína, i když mnozí obyvatelé této obce to mají do vikýřovické školky podstatně blíž. Zástavba obou obcí na sebe plynule navazuje.

V Šumperku jsou tři mateřské školy, ale každá z nich má ještě odloučená pracoviště, takže školky jsou ve skutečnosti na devíti místech a jejich síť rovnoměrně pokrývá celé území města. Až na výjimky ředitelky nepřijímají děti, které nemají trvalé bydliště v Šumperku. To je důsledek boomu z doby před dvěma lety.

„Myslím, že není daleko doba, kdy toho kriterium přestane platit, protože počet narozených dětí začíná klesat. A variantu máme připravenou i pro případ, kdy by místa naopak výrazně nestačila: využili bychom prostor v základní škole ve Sluneční ulici,“ uvedla vedoucí odboru školství radnice Hana Kolaříková

V Zábřehu je míst ve školkách dost, takže ředitelky přijímají i děti z okolních obcí. V Mohelnici jsou obě školky plné, děti odjinud přijímají do běžných tříd jen v případě, že rodiče mají práci ve městě.

„V jedné ze školek je ještě prostor pro další třídu. Počet dětí kolísá, nelze vypozorovat jednoznačnou tendenci nárůstu, či poklesu. Do budoucna bude záležet také na úpravě legislativy - zájem o umístění dětí ovlivňují podmínky pro mateřskou a rodičovskou dovolenou,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury mohelnické radnice Martina Wolfová. Připomněla, že by měli rodiče přijít s dítětem k zápisu i v případě, že má do školky nastoupit až po Novém roce, protože jinak nemá umístění jisté.