Zapsány budou děti ve věku od tří do šesti let. K zápisu ale mohou přijít i rodiče se svými ratolestmi, které věk tří let dovrší teprve během školního roku 2011/2012. V případě, že se rodiče s dítětem k zápisu nedostaví, nemusí být dítě v pozdějším termínu do mateřské školky přijato.

Rodiče, pěstouni nebo zákonní zástupci dítěte musejí k zápisu přinést rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tu si mohou vyzvednout předem v mateřské škole nebo v podatelně Městského úřadu v Mohelnici.