Šumperský provoz je součástí několika pekáren, které musí společnost Penam prodat, aby naplnila podmínku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Prodej části majetku Penamu úřad stanovil jako podmínku pro schválení spojení dvou největších pekárenských společností v Česku: Penam a United Bakeries.

„Pekárna Šumperk se stane součástí nově vzniklé akciové společnosti Pek Group. Vznikne společnost pekáren, kterou musíme do konce června 2020 prodat. Jsme ve fázi jednání s vážnými zájemci,“ sdělil generální ředitel firmy Penam Jaroslav Kurčík. Výběr pekáren, které jdou do prodeje, zohledňuje záměr zachovat konkurenční prostředí v jednotlivých regionech republiky.

Žádné výrazné změny se v šumperské pekárně v souvislosti se začleněním do Pek Group podle ředitele Kurčíka neplánují. Výroba i odběratelé závodu zůstávají ve stejném rozsahu, jako dosud.

„Lidé v pekárně se nemusí bát o svá místa ani benefity, které čerpají. Nebudou se jim ani uzavírat nové smlouvy. Pracovní a mzdové podmínky zůstanou zachovány tak, jak byly nastaveny doposud. Samozřejmě nemůžeme mluvit za budoucího vlastníka, jakékoliv změny už pak budou v jeho kompetenci,“ dodal ředitel Kurčík.

Pekárna Skřivánčí dvůr byla na okraji Šumperku otevřena začátkem devadesátých let 20. století. Do roku 2004 ji vlastnila společnost Pekárny a cukrárny Šumperk, která vznikla z privatizace. Penam bude v roce 2020 provoz vlastnit šestnáct let.