„Bude mapovat Kleiny jako významný podnikatelský rod, který stojí za rozmachem železnic. Na začátku se zaměří na rodinu, kterou tvořilo pět bratrů. Nejvýznamnějším z nich a uznávaným manažerem byl Franz, spolu s bratrem Albertem byli ti, kteří podnik nejvíce rozvíjeli. Proto se poté chceme dějově soustředit na tyto dvě postavy,“ řekla vedoucí Jesenické filmové kanceláře Lenka Dusová.

Bratři Kleinové pocházeli z prostých poměrů. Jejich otec žil v dnešní Loučné nad Desnou. Byl pouhým statkářem, který si příležitostně přivydělával obchodováním se střelným prachem.

„Příběh rodiny Kleinů je fantastickým příběhem neobyčejného vzestupu lidí z velmi prostých poměrů během jediné generace,“ shrnul v dokumentu Železo bratří Kleinů historik architektury Pavel Zatloukal.

Vůdčí osobnost rodiny, Franz Klein, vychodil pravděpodobně pouze pět tříd obecné školy. Když zemřel, odhadovalo se rodinné jmění na 40 milionů zlatých. Pro představu, roční plat učitele byl v té době 130 zlatých.

„Franz a jeho bratři se orientovali na nové záležitosti, stavby, kterým se dosud nikdo příliš neměl možnost věnovat. Ty zakázky jim vynášely obrovské prostředky,“ objasnil Pavel Zatloukal.

Podnik Kleinů tak vystavěl v tehdejším Rakousko-Uhersku asi 3700 kilometrů železničních tratí a zbudoval dva tisíce mostů. Jeho srdcem byly železárny v Sobotíně. Slavná firma však na konci 19. století upadla a na počátku toho dvacátého zcela zanikla. K zapomnění přispěl i fakt, že Kleinové byli sudetskými Němci a po druhé světové válce přišli o zbytek majetku.

Snímek má štáb TV Metuje natáčet v září.

„Nyní jsme mapovali lokace. Hlavní natáčení bude v polovině října, kdy přijede Miroslav Táborský. Budeme s ním natáčet na zámku v Sobotíně, který Kleinům patřil,“ řekla Lenka Dusová.

Dokument by měli diváci spatřit spolu s dvěma předchozími díly, které byly věnovány začátku a konci čarodějnických procesů na Šumpersku, v roce 2019 nebo 2020.