„Chci vám upřímně všem poděkovat, že jste přišli uctít památku mého dědečka, který byl velmi významným člověkem a svou činností za říše rakousko-uherské prospěl nejen Moravě, ale i celému českému národu,“ řekl při odhalení busty vnuk portrétovaného, Karel Mornstein-Zierotin.

Karel Emanuel z Žerotína se narodil na zámku v Bludově 16. srpna 1850. Vystudoval práva na vídeňské univerzitě a v roce 1875 vstoupil jako úředník do státních služeb. Později se zapojil do politiky. Mezi lety 1884 až 1900 byl poslancem Moravského zemského sněmu, od roku 1885 poslancem Říšské rady, parlamentu Rakouského císařství. Od roku 1900 do roku 1905 byl moravským místodržícím, nejvyšším představitelem státní správy na Moravě. V této funkci vyjednal v době ostrých národnostních sporů takzvané Moravské vyrovnání.

„Došlo jím k vytvoření rovnoprávného postavení moravských Čechů a Němců na Moravě. Do té doby byli Němci výrazně zvýhodněni. Moravský pakt je dodnes oceňován a studován jako ve své době geniální řešení národnostního soužití v rozdělené zemi. Dnes by si z něj ráda vzala příklad Belgie,“ poznamenal předseda správní rady Nadace Karla staršího ze Žerotína Stanislav Balík.

Busta šlechtice se nachází u vstupu do žerotínské hrobky pod bludovským kostelem svatého Jiří, v níž je Karel Emanuel pohřben. Jedná se ostatně o zřejmě jediného mužského příslušníka tohoto šlechtického rodu, který se v Bludově narodil i zemřel. Zároveň byl posledním mužským členem moravské větve Žerotínů, která tak s jeho úmrtím vymřela po meči.

Autorem busty je sochař Jakub Vlček, Portrétovat někoho pouze podle fotografií je podle jeho vyjádření velmi těžké.

„I profesionální fotograf nafotí třeba dvě sta fotografií a třeba jen u dvou si řeknete, to jsem skutečně já. Je strašně složité zobrazit někoho, aby byla znázorněna nejen jeho podoba, ale aby toho člověka vyjadřovala. Je nutné si nastudovat životopis toho člověka, minulost jeho rodu, jaké měl dětství, co si v sobě nesl, co dokázal. Do portrétu je nutné toto všechno vložit a já doufám, že se to povedlo,“ poznamenal Jakub Vlček.

U vchodu do žerotínské hrobky v Bludově se jedná už o druhou bustu. V roce 2017 zde byla umístěna podobizna Karla staršího ze Žerotína.

„Bustu Karla Emanuela odhalujeme v čase 88. výročí jeho úmrtí. V tomto velkém Žerotínovi si připomínáme současně historii Bludova i celého Žerotínského rodu. Rod Žerotínů totiž shodou historických okolností svou pouť dějinami v Bludově začal i skončil. Na začátku 17. století byl rod Žerotínů snad nejvlivnějším a nejmocnějším moravským rodem. Postupně se jeho větve vytrácely, a nakonec se stáhl do téhož severomoravského Bludova odkud před osmi staletími vzešel,“ uzavřel Stanislav Balík.