Potenciál Slezské Harty je obrovský a dosud prakticky zcela nevyužitý. Její poloha v krajině vyhaslých sopek s četnými přírodními i kulturními zajímavostmi ji předurčuje k rekreačnímu využití.

Není tedy divu, že se v poslední době objevila celá řada investorů se zájmem podpořit rozvoj rekreačního potenciálu přehrady. Kromě rozvoje ubytování v soukromí a drobných penzionech, lze předpokládat výstavbu sportovně rekreačních areálů a komplexu doprovodných služeb.

Očekávané investice jsou však spojeny i se změnami v okolí přehrady, která se svým charakterem přiblíží tradičním rekreačně využívaným vodním plochám, jako je například Lipno.

O tom, že se nejedná pouze o slova, svědčí i zvýšený zájem o pozemky v okolí Slezské Harty a s tím spojený růst jejich cen.

„Slezská Harta leží v úžasném prostředí a bylo jen otázkou času, kdy investoři projeví zájem o pozemky v její blízkosti,“ uvedl Jaromír Piskoř, předseda představenstva společnosti Misgurnus a. s., která se zabývá organizací projektování rozvoje celé oblasti.

Projekt má přitáhnout lidi

Do okolí Slezské Harty mají dle společnosti Misgurnus zájem investovat podnikatelské subjekty v řádech desítek až stovek milionů korun. Tato skutečnost se má pozitivně promítnout nejen v obcích okolo přehrady, ale v celém okrese.

Rozvoj okolí Slezské Harty podporuje Mikroregion Slezská Harta i Moravskoslezský kraj. Obecní zastupitelstva obcí Mezina, Leskovec nad Moravicí, Razová i Roudno souhlasí s rozvojem území na svých katastrech a odsouhlasila zadání zpracování nových územních plánů.

Záměrem části soukromých investorů je využít pozemky k rozvoji cestovního ruchu. Někteří si již nechali zpracovat dílčí studie. Velká část pozemků by však měla sloužit k trvalému osídlení perspektivní lokality.

„Pokud půjde vše dobře, pak budou do dvou let schváleny nové územní plány, které budou komplexně řešit rozvoj cestovního ruchu a ubytování, posoudí stav dopravní a technické infrastruktury," sdělil Piskoř.

"Již na přelomu ledna a února bude na těchto obecních úřadech představeno několik typů vzorových domů, k jejichž vzhledu se mohou občané vyjádřit. Celou prezentaci našich záměrů zveřejníme postupně na našich internetových stránkách,“ doplnil Piskoř.

Místní lidé projekt podporují

Nápad rozvoje přehrady a okolí se těší velké podpoře veřejnosti.

„Našim cílem je rychlý a intenzivní rozvoj okolí Slezské Harty, ne však za každou cenu,“ sdělil Piskoř.

Podle něho musí veškeré změny v území směřovat ke zvýšení atraktivity regionu, musí být řešeny komplexně, aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoj území.

„Proto spolupracujeme s odborníky z oblastí urbanistiky, architektury, životního prostředí a stavebních úřadů. Reagujeme také na nápady místních občanů a zároveň nás těší jejich podpora,“ uzavřel Piskoř.