Zastupitelé si po téměř hodinové diskusi vyžádali další informace. Vedle sloučení navrhoval starosta druhou variantu, kdy by školám zůstala právní samostatnost, ale správa budov by spadala pod jednoho ředitele.

„Vlastně by se zlegalizoval současný stav, protože energie, voda i topení jdou stejně z jediného zdroje. Základní a umělecká škola navíc mají společnou budovu,“ uvedl Lolek.

Podle jeho mínění by se sice neušetřily zrovna miliony, ale řízení provozu by bylo efektivnější.

Argumentuje mimo jiné zkušenostmi se sloučením škol v Mohelnici nebo nárůstem provozních nákladů u základní školy o jednačtyřicet procent proti roku 2002.

Ředitelé se sloučením nesouhlasí. V dopise, jímž se před časem obrátili na rodiče, uvedli, že sloučení by žádné úspory městu nepřineslo a školám by vznik anonymního velkého subjektu způsobilo jen zmatek.

„Nejrozumnější řešení je zachovat stávající stav,“ uvedl ředitel Základní školy v Lošticích Mojmír Mazal.

Za rostoucí provozní náklady může podle jeho slov především zvýšení ceny plynu o sto procent a provoz nové tělocvičny.