Dítě vyšetřují zdravotníci vždy třetí až pátý den po porodu. „Vyšetření novorozence nijak neobtěžuje, pro optimální výsledek je pouze důležité, aby zůstalo v klidu. Samotné vyšetření je nebolestivé a spočívá v umístění malé sondy do zevního zvukovodu, kde se měří takzvané otoakustické emise. Jejich přítomnost znamená dobrou funkci vnitřního ucha. Vyšetření vyžaduje tiché prostředí a klidné dítě. Za takových podmínek trvá u jednoho ucha necelou minutu. Vyšetření odhalí naprostou většinu závažných vrozených poruch sluchu," vysvětlil princip přístroje primář Miroslav Musílek.

Vyšetření umožňuje včasnou diagnostiku sluchových vad a případné zahájení sluchové rehabilitace, která je důležitá pro komunikační dovednosti dítěte a rozvoj řeči.

„Ne všechny děti se narodí se zdravým sluchem. Cílem screeningu je včasné odhalení sluchových vad. Nový přístroj nám udělal obrovskou radost. Rád bych touto cestou poděkoval Nadaci Agel," uvedl při předání šeku primář Musílek.

Podle členky dozorčí rady nadace Dany Polachové bylo cílem tohoto daru přispět ke zkvalitnění péče na novorozeneckém oddělení Šumperské nemocnice, které patří svými výsledky mezi nejlepší na Moravě. „Jsme rádi, že jsme mohli přispět na nákup právě tohoto důležitého přístroje, který slouží k vyšetření sluchu u novorozenců," uvedla Dana Polachová.

Podle statistik se sluchové vady objevují u šesti až dvanácti dětí z tisíce, přičemž jedno novorozeně z každé tisícovky dětí má velmi těžkou sluchovou vadu. Každý rok se v České republice narodí zhruba osmdesát neslyšících dětí. Díky včasné diagnostice mohou nedoslýchavé či neslyšící děti začít rozvíjet svou řeč. V dnešní době mají k dispozici širokou síť odborné péče a mnoho funkčních pomůcek pro usnadnění komunikace.