„V letošním rozpočtu je na práce ve Smetanových sadech vyčleněno pět milionů korun," sdělila mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková.

Smetanovy sady byly založeny v 80. letech 19. století. Tehdy vysazené lípy ale již byly ve špatném stavu a nebezpečné a tak šly již loni k zemi. Jak se pak ukázalo, řada kmenů byly vevnitř prohnilá. Na obměnu zeleně a vytvoření sítě nových cest naváže modernizace osvětlení, výměna laviček a odpadkových košů i instalace nových atrakcí pro děti. V blízkosti dětského hřiště se budou nacházet také toalety včetně zdroje pitné vody.  Projekt revitalizace Smetanových Sadů je rozložen do tří let.

Ne všem občanům se ovšem záměr líbí, mnozí kritizují plánovanou demolici hudebního altánu, který se podle radních do moderního parku už nehodí. I nad budovanými pěšinami někteří lidé kroutí hlavou. „To vypadá, jako by to tu chtěli vydláždit celé, překvapilo mě, jak jsou cesty široké. Úplné autostrády. Hlavně aby tu vůbec zbyla nějaká tráva," podivil se důchodce Matěj Nový.