Hlavní socha Panny Marie Immaculaty zůstala prozatím na dříku, protože se pokazilo zařízení, kterým ji restaurátoři měli od dříku odříznout. Dnes dopoledne se technika vrátí a dílo dokončí.

„Sloup má narušenou statiku, je vychýlený o devatenáct centimetrů. Nejprve ho tedy musíme srovnat, pak ho i se sochou vrátíme a restaurovat ho budeme na místě,“ řekl akademický sochař René Tikal, kterého město zásahem pověřilo. Na opravu získalo od kraje čtyři sta tisíc korun, celkem si oprava památky vyžádá 1 378 850 korun.

Barokní mariánský sloup pochází z roku 1713 a bez radikálního zásahu by mu už brzy hrozilo zřícení. Vedle narušené statiky ho ohrožuje i prasklina a ve špatném stavu je také povrch kamene. Narušená je i část balustrády, proto musely dvě ze čtyř malých soch světců přechodně opustit své místo. Jeřáb snesl na měkkou matraci na zem nejprve svatého Rocha, vzápětí ho v popruzích připomínajících výstroj parašutisty, následoval svatý Šebestián. Svatí Jan Nepomucký a Florián mohli zůstat na balustrádě. Restaurátorské práce potrvají do září.