Nový projekt chce zrealizovat město Jeseník. S jeho přípravou a se získáním prostředků by měla pomoci nová Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách, kde je Jesenicko jednou z pilotních oblastí.

„Na Jesenicku je několik organizací pracujících v sociální sféře, ale jsou roztříštěné a každý si kope na svém písečku. Musíme se dohodnout, jak pracovat společně,“ prohlásil místostarosta Jeseníku Jiří Staňa (SZ).

Centrum je potřeba postavit na těch organizacích, které už fungují a mají dostatek zkušeností. Právě pro ně chce Jeseník zpracovat už letos projekt. „Je potřeba proškolit lidi, které máme, a vyškolit nové, aby mohli začít pracovat v těch oblastech, které tady chybějí,“ řekl Staňa. Nové Centrum sociálních služeb by měl být podle Jiřího Stani obrovský dům, jehož realizace si vyžádá velké investice. Má zde fungovat přibližně osm oborů. Jedním z nich jsou terénní služby, které na Jesenicku citelně chybějí. Částečně tuto oblast vykrývá jen Charita Javorník.

„Pečovatelskou službu je třeba rozšířit, protože domácí péče zde není. Kdysi zde byla, dobře fungovala, ale neuživila se,“ řekl místostarosta Staňa. Zázemí v centru by měl mít i denní stacionář pro dospělé, kde by se personál staral hlavně o přestárlé a lidi s Alzheimerovou chorobou. „Když se staráte o dementního dědečka, nemůžete se odlepit z domu. Stacionář by měl dvacet lůžek, které by sloužily jako pomoc rodinám,“ přiblížil záměr Staňa.

V Centru sociálních služeb by měl vzniknout i domov pro seniory, poradenské centrum, dispečink pro sociální služby, který by sloužil jako informační centrum, ale i jako krizová linka pro lidi v tísni. Svůj prostor by zde měla najít i prodejna a půjčovna kompenzačních pomůcek, holičství nebo pedikúra.