Populace sokolů v Jeseníkách a Rychlebských horách patří k největším v republice. Loni se rozrostla o dvaadvacet mláďat. Ne vždy ale bývá hnízdění úspěšné. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími odborníky instalovali k hnízdům kamery s okamžitým přenosem dat.

Díky fotopastem bude možné pravidelně kontrolovat průběh sezení na vejcích.

„Ze snímků lze vyčíst nejrůznější zajímavosti: jak se chovají jednotlivé páry, kdy se oba ptáci střídají při zahřívání snůšky i jaká je aktivita na hnízdě v nočních hodinách," sdělil Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Předpokládá, že se tímto způsobem podaří odečíst i některé kroužkované ptáky.

Ochranou sokolů se zabývají také lesníci.

„Většinou se zapojí ve chvílích, kdy je třeba intenzivněji chránit konkrétní hnízda. Často jde o členy dobrovolné stráže přírody," sdělil krajský ředitel Lesů České republiky ze Šumperka Tomáš Pospíšil.

Kdo jim ničí hnízda?

Sokoli obvykle snášejí do kotlinky na skalních římsách dvě až čtyři vejce. Některé páry využívají k hnízdění starší krkavčí hnízda postavená na skalách.

Sokol má v přírodě jen málo přirozených nepřátel. Za zničením hnízd stojí obvykle výr, krkavec a na snadno dostupných místech i kuna. Vedle aspektů, jako je extrémní nepřízeň počasí, potravní nabídka, či úhyn jednoho z členů páru, je coby predátor zmiňován i člověk.

„Doufejme, že nám letošní elektronický monitoring hnízd tuto skutečnost nepotvrdí. Případný narušitel klidného hnízdění by se totiž mohl díky okamžitému přenosu snímků z fotopastí stát nepopulární mediální hvězdou," dodal Petr Šaj.

Ornitologové žádají návštěvníky hor, aby respektovali omezení na některých místech výskytu a nerušili tak hnízdící ptáky. Místa jsou označena cedulemi a ohraničena páskou.

Sokol patří ke kriticky ohroženým živočichům. Z území České republiky vymizel před padesáti lety kvůli používání insekticidu DDT. Znovu se začal objevovat na počátku 90. let 20. století. Nyní v Česku hnízdí odhadem osmdesát párů. Kromě Jeseníků se vyskytují v Krkonoších, na Šumavě, Broumovsku, v Labských pískovcích či v Českém ráji.