Za areál závodu, který je už tři roky zavřený, zaplatí 17 milionů korun. Za další jeden milion koupí pozemky mimo areál a koupí také náhradní díly a hotové výrobky.

Jaké úmysly firma s opuštěnou fabrikou má a jakou naději znamená pro lidi, kteří tu pracovali, není jasné. „Celý proces uzavírání smluv je teprve na začátku, k záměrům bych zatím nechtěl nic sdělovat,“ uvedl jednatel společnosti Luboš Cekr.

Firma se o papírnu ucházela už na konci roku 2009, nakonec ale kupní smlouvu neuzavřela. Jako předmět podnikání má v Obchodním rejstříku uveden velkoobchod. Má dva společníky, firmy Kar Group a Kar-mobil. Ty se podle rejstříku zabývají mimo jiné nákladní dopravou, opravami silničních vozidel, účetnictvím, skladováním nebo podnikáním s odpady.
Olšanské papírny se svými třemi závody jsou v úpadku od 18. prosince 2008. Výrobu v závodech v Lukavici a Aloisově se podařilo pod vedením insolvenčního správce rychle obnovit a během minulého roku za chodu i prodat.

Téměř tříletou snahu o prodej papírny v Jindřichově provázela celá řada sporů, nejasných okolností a stížností. Na jaře 2010 dokonce soud už připravený prodej zakázal, když dal za pravdu neúspěšným zájemcům. Ti si stěžovali, že správkyně postupuje svévolně a že celé řízení bylo zmanipulované tak, aby vyhrál konkrétní zájemce.

Podobné stížnosti provázejí i současný prodej. V něm se o papírnu v Jindřichově ucházeli tři zájemci - vedle společnosti Kastl Invest ještě Petr Štefek a ostravská firma R.F.T. Ta spolupracuje s firmou Melecky, která loni koupila papírnu v Aloisově a provozuje ji.

V Jindřichově měla R.F.T. zájem obnovit výrobu a zaměstnat většinu bývalých pracovníků. Za areál papírny nabídla o 300 tisíc korun vyšší cenu než Kastl Invest. Ta ale nabídla i odkup pozemků a věřitelé dali přednost komplexní nabídce.

„Kdyby správkyně prodala samostatně areál závodu, pozemky mimo závod a zásoby, získala by dokonce vyšší cenu, než nabídla společnost Kastl Invest,“ upozornil jednatel firmy R.F.T. Tomáš Pastrňák.
Podle něj se podmínky výběrového řízení za podezřelých okolností postupně měnily a umožnily zvýhodnění některých zájemců. Firma R.F.T. podala stížnost soudu a žádala soudce, aby nedal souhlas s prodejem. Soudce jí ale nevyhověl.

O zamítnutí prodeje žádal i předseda odborové organizace papírny Josef Kozák, který se z titulu své funkce pravidelně účastnil jednání věřitelského výboru.

„Jsem přesvědčen, že věřitelé sledují jiné zájmy než zájem efektivního prodeje a opětovného zaměstnání bývalých pracovníků,“ napsal soudu Josef Kozák. Spokojen není ani z pozice nového starosty Jindřichova, protože obec marně žádala správkyni o prodej pozemků, které potřebuje pro budování kanalizace.

Zavřená papírna znamená pohromu pro celý region. O práci přišlo před třemi lety 237 lidí a míra nezaměstnanosti v obci se vyhoupla na katastrofálních 36 procent.

„Situace se zlepšila jen nepatrně, protože v tomto regionu téměř nevznikají nová pracovní místa. V Jindřichově bylo ke konci roku 2010 bez práce 206 lidí, to je 31,5 procenta ekonomicky aktivních obyvatel. Je to jedno z nejhorších čísel v rámci okresu,“ uvedl Petr Habich z Úřadu práce v Šumperku.