Senát v čele s předsedkyní Zuzanou Šnejdrlovou zrušil ve změně územního plánu pouhé dvě věty. Jedna z nich konstatovala, že na plochách určených pro výrobu a skladování není přípustné umístit zvláště velké zdroje znečištění. Druhá upřesňovala, že takovými zdroji se rozumí „technologické objekty obsahující stacionární zařízení (zdroj) ke spalování paliv o tepelném příkonu vyšším než padesát megawatt.“

„Ve zbytku se návrh (na zrušení části změny číslo 1 územního plánu města, pozn. red.) zamítá,“ stojí v rozsudku z 30 června.

Ilustrační foto
V jesenickém parku vysadí stovku stromů, staré pařezy tam zůstanou

Tato drobná změna je však důležitá pro firmu Wanemi. Pokud by ustanovení v územním plánu zůstala, znemožnila by vybudovat v zábřežské průmyslové zóně závod na vlnitou lepenku a energetický zdroj, o který usiluje. Záměr počítá se zhruba dvojnásobně velkým tepelným zdrojem.

„Změna územního plánu byla účelová a šlo o jeden z kroků ke zmaření naší investice. Rozhodnutí soudu je dalším potvrzením protiprávního postupu města vůči našemu projektu,“ okomentoval pro server Idnes rozhodnutí soudu předseda představenstva firmy Aleš Žák.

Znovu zopakoval, že společnost dál pokračuje v přípravě investice a i přes negativní postoj města má stále zájem ji uskutečnit.

Záměr se přitom táhne již čtrnáct let. V roce 2008 získal kladné stanovisko EIA, dosud však nemá pravomocné územní rozhodnutí. Na sklonku roku 2018 jej sice vydal stavební úřad v Šumperku, město a odpůrci záměru se však odvolali. Záležitost řeší krajský úřad, odvolací řízení je přerušené do konce letošního srpna. Firma navíc nedisponuje ani pozemky, které by měla získat od města a na kterých má závod stát.

Město chce podat kasační stížnost

Město Zábřeh hodlá proti rozsudku podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. „Jednak z formálního důvodu. Trvali jsme na veřejném projednání věci. Když přitom na tomto jeden z účastníků trvá, není možné udělat rozsudek bez něj,“ řekl starosta Zábřehu František John.

Jesenickou porodnici vyhledává stále více matek.
Místo narození: Jeseník. Miminek zde přibývá, nejvíc se rodí Karolínek a Štěpánů

Tvrdí, že změna územního plánu nebyla účelově namířena proti firmě Wanemi.

„Chceme rozumně směřovat rozvoj města. Zábřeh je mimo jiné oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, proto nechceme, aby se zde umísťovaly nové velké zdroje znečištění. Tvrdíme, že firma Wanemi měla dost času prokázat, zda je její záměr životaschopný. Územní řízení trvá přes deset let. Města mají právo si říkat, jaký má být jejich charakter,“ dodal.

Obdobnou podmínku se město do územního plánu znovu pokoušet vkládat nebude. Předpokládá, že by ji soud opět zrušil, navíc prosazení další změny strategického dokumentu by trvalo několik let.