Okresní soud v Šumperku zamítl po třech letech žalobu občanského sdružení Lišna z Loštic, které se domáhalo zrušení nájemní smlouvy mezi městem a firmou těžící kámen v lomu Kozí vrch. Městu patří pozemky lomu, smlouva je z roku 1992, poslední dodatek, který mimo jiné zvýšil příjem města z každé vytěžené tuny na 2,50 koruny, je z dubna 2005. Žalobu na město a těžařskou firmu Kamenolomy podala Lišna v březnu 2005. Sdružení se mimo jiné zabývá ochranou životního prostředí.

„Naším cílem nebylo zastavit těžbu, ale omezit ji, což by zmenšilo negativní vliv na životní prostředí - zejména tím, že by centrem města projíždělo méně kamionů,“ řekl člen výboru Lišny Miroslav Frencl. Upozornil i na havarijní stav mostu, na který má podle členů sdružení doprava z lomu zásadní vliv. Sdružení v žalobě argumentovalo mimo jiné tím, že záměr uzavřít smlouvu nebyl správně zveřejněn podle zákona, nebo tím, že smlouva byla uzavřena se zpětnou platností. Soud žalobu zamítl. Členy sdružení to bude stát čtyřicet tisíc korun, protože musí uhradit žalovaným stranám náklady řízení. Lišnu zastupovala advokátka Jana Hamplová.

„Soud se vůbec nezabýval obsahem smluv, zamítl žalobu s odůvodněním, že občanské sdružení nemá na věci naléhavý právní zájem. Jinými slovy, že není důvod se smlouvami zabývat,“ řekla Hamplová. Rozsudek ji překvapil. Soudy podle jejích informací v mnoha případech už přiznávají občanům právo napadnout protizákonně uzavřené smlouvy města. Advokátka je přesvědčená, že u odvolacího soudu by uspěla. Sdružení Lišna si ale nepřeje ve sporu pokračovat.

„Chápu to, důvod je logický. I kdybychom spor vyhráli, radnice by při současném politickém složení uzavřela smlouvu znovu, takže boj by byl zbytečný. Když jsme žalobu podávali, byl rok a půl do voleb a sdružení doufalo ve změnu na radnici. Její nové vedení by mohlo uzavřít jinou a pro město výhodnější smlouvu, kdyby soud původní smlouvy zrušil,“ řekla Hamplová.

„Problematika kamenolomu je složitá a současné vedení města ctí rozhodnutí svých předchůdců. Myslím, že sdružení Lišna sledovalo žalobou jiné cíle, než uvádí. Jsem přesvědčen, že rozsudek je v zájmu města,“ řekl starosta Ctirad Lolek (Nezávislí demokraté).