Majitelka, ředitelka a vyučující školy v jedné osobě Hana Jurková se rozhodla společnost, pod jejíž hlavičkou škola funguje a která drží licenci k jejímu provozování, prodat.

„Tento rok učím naposledy. Jsem v důchodu a situace je taková, že již nemám sílu shánět finance na provoz školy. Konkurovat veřejným financím je nesmírně složité," řekla Hana Jurková.

Protože soukromou školu s licencí v Jeseníku nikdo nechce převzít, zanikne. V současnosti ji navštěvuje šedesátka žáků. „Jednala jsem s vedoucí odboru školství města, že děti, které budou chtít pokračovat, budou moci nastoupit do městské základní umělecké školy. Ne všechny tam ale chtějí," poznamenala Hana Jurková.

Škola sídlí v objektu, který patří městu Jeseník. To o jeho prodeji neuvažuje. O prostory již projevilo zájem několik organizací. Mezi nimi například mateřské centrum Krteček nebo základní umělecká škola. Ta počítá s tím, že by žákům soukromé školy nabídla přestup. Prostory, které má nyní k dispozici, by při vyšším počtu žáků výuce nevyhovovaly.

„Pokud by to tak dopadlo, měli bychom o budovu zájem s tím, že by se tam přesunul celý výtvarný obor. Vše je ale ve stádiu jednání," řekl ředitel Základní umělecké školy Jeseník Tomáš Uhlíř.

Objekt má v hledáčku i nezisková organizace Darmoděj, která by zde ráda provozovala nízkoprahové centrum pro děti a mládež. To v současnosti funguje ve sportovní hale, která má v dohledné době skončit srovnaná se zemí.

„Budova je ve špatném stavu, okna profukují. V létě je v ní horko, protože tam chybí izolace, v zimě je v ní zima, protékají stěny," vysvětlila vedoucí centra Kateřina Pavelková, proč má služba s 250 evidovanými klienty o budovu soukromé ZUŠ zájem.

Ani objekt na Alšově ulici se však bez oprav neobejde. „Je v takovém technickém stavu, že je třeba do něj nainvestovat miliony korun," upozornil místostarosta Jeseníku Petr Procházka.

Za dobu své existence získala soukromá výtvarná škola v Jeseníku desítky ocenění. Za posledních deset let bylo 26 jejích žáků přijato na střední či vysoké školy s výtvarným a uměleckým zaměřením.