Teď se obrátil s otevřeným dopisem na členy zastupitelstva a žádá, aby se situací zabývali. Protestuje proti tomu, že dva úředníci zábřežské radnice se na něj vyptávali na Magistrátu města Olomouce, kde už rok pracuje. Zjišťovali, jestli ve dnech 29. ledna a 2. února byl na pracovišti. Šlo o dny, v nichž se měl podle výzvy starosty Zábřeha Zdeňka Koláře (ODS) dostavit zpět do práce v Zábřehu.

„Chodili po odboru informatiky, vyptávali se mých kolegů a později i na personálním oddělení. Dokonce chtěli nahlížet do evidence docházky,“ napsal mimo jiné Janhuba.

„Byl jsem přesvědčen, že tyto metody získávání informací jsou již minulostí. Považuji to za hrubý pokus zdiskreditovat moji osobu u mého stávajícího zaměstnavatele a za snahu pomocí těchto tlaků vyřešit právní problém dvou tajemníků.“

Starosta Zdeněk Kolář (ODS) ale považuje fakt, že Janhuba je zaměstnán jinde, za závažnou překážku jeho působení na radnici v Zábřehu. Že Janhuba ani přes opakovanou výzvu do práce nenastoupil, je podle starosty porušení pracovní kázně vůči městu.

„Podle rozsudku je stále Antonín Janhuba zaměstnancem města Zábřeh, a přesto bez souhlasu města vykonává výdělečnou činnost jinde,“ uvedl Kolář a dodal: „Naši úředníci při zjišťování okolností důležitých pro naše další právní kroky postupovali korektně.“

Antonín Janhuba se na zábřežskou radnici dostavil 1. února. Čekal ho tam vzkaz starosty, že má vyčkat jeho příchodu. Janhuba počkal půl hodiny, a když se starosta neobjevil, zase odešel.

„Do doby než bude po právní i faktické stránce provedeno převedení kompetencí na mou osobu, nemohu vykonávat funkci tajemníka. Považuji to za hrubý zásah do mých pracovních práv,“ napsal vzápětí starostovi.

Podle Zdeňka Koláře Janhuba svým rychlým odchodem pochybil.

„Rozumím tomu jako alibistické snaze vyhnout se řešení problému, a záměrně tak přihrát míč neochoty na naši stranu. Půlhodina čekání v tak závažné věci není náležitým projevem snahy o řešení,“ uvedl Kolář.

close zoom_in Co na stav sporu říká starosta Zdeněk Kolář?

Pane starosto, co říkáte na to, že Antonín Janhuba nevyčkal 1. února při svém příchodu na radnici na Váš příchod?
Ing. Janhuba jednoznačně pochybil, neboť zaměstnanec není oprávněn zaměstnavateli určovat, kdy nastoupí do zaměstnání, a také proto, že vůči tajemníkovi městského úřadu plní úkoly zaměstnavatele výhradně starosta města a jako jediný je s ním oprávněn o jeho pracovním zařazení a pracovní náplni jednat. „Nedočkavosti“ pana Ing. Janhuby rozumím jako alibistické snaze vyhnout se řešení problému, a záměrně tak přihrát míč neochoty k řešení na naši stranu. Třicet minut čekání není v tak závažné věci náležitým projevem snahy o řešení, navíc za situace, kdy se pan Ing. Janhuba týž den v 11 hodin objevil znovu v budově městského úřadu a pouze podal jedno ze svých nesčetných podání místo toho, aby se snažil tváří tvář postavit problému.

Jakou práci jste měl pro něj na radnici připravenou?
Práce, která byla pro něj připravena, by prověřila především jeho předpoklady pro řídící pozici. Takové předpoklady však jíž dříve postrádal, proto se nevidím situaci, kdy má z odpovědnosti strach a schovává se za své domněnky.

Co říkáte na to, že současný právní stav na radnici považuje pan Janhuba za překážku naplnění rozsudku krajského soudu? Je přesvědčen, že nemůže funkci tajemníka vykonávat, dokud mu nebude oznámeno převedení potřebných kompetencí. Do této doby považuje svoji přítomnost na radnici za nesmyslnou.
Netuším o jakém „právním stavu“ pan Ing. Janhuba hovoří, faktem zůstává, že funkci tajemníka od 1. 9. 2008 vykonává Ing. Jana Krasulová, což Ing. Janhuba věděl již krátce poté, co podal žalobu k okresnímu soudu. Tento fakt není rozhodně ničím novým a v rámci veřejnosti je od té doby všeobecně znám. Na základě destruktivního a nesrozumitelného jednání pana Ing. Janhuby v jím proklamovaném čase pondělí 1. 2. 2010 jsem po jeho odchodu, pro právní jistotu zaměstnanců a jednoznačnost právních úkonů, vydal interní rozhodnutí vůči zaměstnancům MěÚ. Podle interního rozhodnutí bude funkci tajemníka nadále vykonávat Ing. Jana Krasulová. Z postupu pana Ing. Janhuby nebylo zřejmé, zda má odvahu se této funkce vůbec ujmout, když po četných proklamacích v médiích o jeho připravenosti nastoupit do funkce tajemníka v rozhodný den doslova „utekl.“

Vidíte jako překážku jeho návratu na radnici to, že pracuje v Olomouci? To byl smysl návštěvy vašich úředníků na olomouckém magistrátu?
Je to podle mého názoru nejen jeho osobní překážka k tomu, aby osobně konal práci pro město Zábřeh, ale zcela nepochybné porušení pracovní kázně vůči městu Zábřeh. Dle pravomocného rozsudku je stále zaměstnancem města Zábřeh, a přesto bez souhlasu tohoto zaměstnavatele vykonává jinou výdělečnou činnost. V důsledku pravomocného rozsudku má osobně konat práci pro město Zábřeh a osobně se dostavovat na pracoviště, což ani přes třikrát opakovanou výzvu k nástupu do zaměstnání nečiní a zcela nepokrytě a veřejně je nadále zaměstnancem statutárního města Olomouc.
Ing. Janhuba nemá pro svá tvrzení a domněnky náležité podklady, následkem čehož jedná velmi živelně a neuváženě, s absencí jakékoliv sebekritiky, což ostatně předváděl i jako tajemník MěÚ Zábřeh. Nejsem si zcela jist, zda je schopen domyslet důsledky toho, že se nechá klidně zaměstnávat jiným zaměstnavatelem.
Naši úředníci při zjišťování okolností důležitých pro naše další právní kroky postupovali korektně a v žádném případě neporušili právní předpisy ani obecně přijímaná pravidla morálky. Chápu, že Ing. Janhuba si jako absolvent s právním vzděláním až v úterý 2. 2. 2010, v důsledku naší iniciativy, zřejmě uvědomil pro něj osobně nepříjemný fakt, že zcela nepokrytě porušuje zákon, a že okolo sebe „kope“ a „hází špínu“ na ostatní. To je celkem běžná reakce člověka bez argumentů.

Jaké by podle vašeho názoru bylo nejlepší řešení současné patové situace?
Ing. Janhuba by udělal nejlépe, kdyby uznal své osobní pochybení během posledních dvou týdnů a s městem Zábřeh se dohodl na ukončení pracovního poměru.

Antonín Janhuba také požádal město o vyplacení mzdy za dobu své nepřítomnosti na radnici. Vyhovíte mu?
Pan Ing. Janhuba sice formou dopisu požádal o „jakési“ finanční plnění, nicméně do dnešního dne ho jako absolvent s právním vzděláním ani nedokázal vyčíslit, právně podložit a hlavně dostavit se k jednání o něm osobně. Jeho požadavek na vyplacení platu za tři dny neomluveného zameškání práce, v nichž se bez souhlasu zaměstnavatele věnoval de facto své podnikatelské činnosti a i podle názoru soudu tím porušil pracovní povinnosti, samozřejmě považuji za irelevantní a za absenci orientace pana Ing. Janhuby v základních právních předpisech.

U krajského soudu město spor s Antonínem Janhubou prohrálo. Podle rozsudku je jeho výpověď neplatná stejně jako odvolání z funkce. Radnice avizovala, že se bude dál bránit. Už jste tak učinili?
Podání ústavní stížnosti platná legislativa v současné fázi sporu neumožňuje, dovolání k Nejvyššímu soudu je již z větší části zpracováno.

close zoom_in Antonín Janhuba: otevřený dopis členům Zastupitelstva města Zábřeh

Vážení členové Zastupitelstva města Zábřeh,
dne 2.2. 2010 se neohlášena dostavila na mé pracoviště v Olomouci delegace ze Zábřeha.
Pan Mgr. Trávníček (vedoucí odboru MÚ) a paní Mgr. Malá (vedoucí Útvaru interního auditu Zábřeh) chodili po odboru informatiky a vyptávali se kolegů jestli tu jsem zaměstnán, jestli jsem tu v pátek a dnes (2.2.) dopoledne byl a chtěli dokonce nahlížet do evidence docházky.

Když jsem se dostavil tak cca v 12.40 tak tam už nebyli. Asi tak ve 13.40 se najednou objevili za mnou v kanceláři s tím, že se přišli zeptat, kdy že to nastoupím do funkce tajemníka MÚ Zábřeh.

Sdělil jsem jim, že vše jsem vysvětlil jejich nadřízenému (panu starostovi ) v dopisech a e-mailech, které jsem mu poslal, a že jsem se dostavil v předem avizovaném termínu a čase (1. 2. 2010 v 8:00) na sekretariát MÚ Zábřeh převzít funkci tajemníka. Pan starosta ale nebyl přítomen a nikdo mi nebyl schopen říct, kdy se dostaví. Po 30 minutách čekání jsem požádal o písemné potvrzení své přítomnosti na sekretariátu. Vydání tohoto potvrzení mi bylo asistentkou odmítnuto – údajně na příkaz nadřízeného Mgr. Trávníčka.

Všechny tyto skutečnosti jsem sdělil přítomnému místostarostovi panu Lubomíru Sommerovi. Poté jsem odešel z MÚ a doma napsal dopis určený panu starostovi, který jsem předal na podatelnu MÚ 1.2.2010 asi v 11 hod.

Dále jsem panu Trávníčkovi a paní Malé sdělil, že si nepřeji, aby zjišťovali u mých spolupracovníků jakékoliv informace o mé osobě a vykázal jsem je z kanceláře. Podle zpráv z personálního oddělení to zkoušeli i po tomto upozornění také tam.

Vážení členové Zastupitelstva města Zábřeh, toto jednání zaměstnanců města Zábřeh považuji za neslučitelné nejen se zásadami běžné slušnosti a morálky, ale i s platným právem. Považuji jejich jednání za velmi hrubý zásah do mých základních práv a do mého soukromí. Byl jsem až do včerejšího dne přesvědčen, že tyto metody „neformálního“ získávání informací jsou již minulostí.

Jednání uvedených zaměstnanců považuji také za hrubý pokus zdiskreditovat moji osobu v očích mého stávajícího zaměstnavatele a veřejnosti a pomocí těchto „argumentů“ a tlaků vyřešit právní problém „dvou tajemníků“, který ve městě vznikl díky neuváženým právním aktům zaměstnavatele (města Zábřeh – jednajícího starostou).

Žádám , aby tento dopis (jeho projednání) byl zařazen do programu nejbližšího jednání Zastupitelstva města Zábřeh. Požaduji, abych byl s výsledkem jednání (usnesením) písemně seznámen.

Podotýkám, že moje podání adresované RM ze 4. 12. 2010 je zatím bez odezvy (o usnesení jsem se dověděl z veřejně přístupných zdrojů, ale slušné osobní písemné odpovědi jsem se bohužel zatím nedočkal)