Starosta vyzývá Janhubu k nástupu a nabízí mu místo jakéhosi tajemníka „bez portfeje“, čili referenta, kterého bude pověřovat speciálními úkoly. Janhuba to odmítá a požaduje návrat s plnými kompetencemi, jaké má dnes tajemnice Jana Krasulová.

„Dokud nebudu kompetence mít, moje přítomnost na radnici je zbytečná. Město mi brání ve výkonu funkce. Nechci se dohodnout na náhradním řešení, žádám, aby byl plně realizován rozsudek soudu, který říká, že mé odvolání v srpnu 2008 bylo protiprávní,“ řekl v pátek dopoledne při odchodu z radnice Janhuba. Aby radnice měla tajemníky dva, není podle něj možné.

Starosta je jiného názoru. Je přesvědčen, že tajemníka může pověřovat různými úkoly, což nesouvisí s kompetencemi při řízení úřadu.

„Takové úkoly jsem měl pro Antonína Janhubu připravené. Měly prověřit jeho předpoklady pro řídicí práci. Rozsudek nabyl právní moci 27. ledna a pan Janhuba přes moje výzvy dosud nenastoupil. V této chvíli už má třináct neomluvených pracovních dnů,“ řekl starosta Kolář.

Právě tyto údajné absence starosta použil a 11. února požádal ředitele Krajského úřadu v Olomouci, aby už podruhé dal souhlas s odvoláním Antonína Janhuby z funkce tajemníka.

„Jeho důvody, proč nenastoupil, nemají oporu v zákoně. A pracovně právní předpisy porušuje už tím, že bez souhlasu města vykonává práci jinde,“ řekl Kolář.

Janhuba pracuje od ledna 2009 na olomouckém magistrátu, kde své nadřízené o celé situaci informoval a dohodl se s nimi na řešení, pokud se vrátí na radnici do Zábřehu.

Ta má tedy dnes tajemníky dva. Nepříjemné je to i pro Janu Jana Krasulovou, která úřad řídí od září 2008, kdy vyhrála výběrové řízení.

„O tom, že bych sama odešla a funkci uvolnila, neuvažuji, i když lidsky chápu, že Antonín Janhuba chce uplatnit svá práva. Ale byla jsem řádně jmenována a nezavdala jsem žádný důvod, proč bych měla být z funkce odvolána,“ řekla Krasulová.

Vidí nějaké řešení? „Nejlepší je vždycky dohoda, ale v současné době si už neumím představit, že by dohoda byla ještě možná,“ řekla Jana Krasulová.

Vše o kauze zábřežského tajemníka najdete ZDE