„Firma nedodala žádné přesné vyúčtování, za co ty tři miliony požaduje. Není standardní takto stručně odůvodňovat požadavek na tak vysokou částku. V minulém volebním období to zřejmě byla běžná praxe,“ řekl starosta.

V polovině prosince firmu Renostav vyzval, aby své požadavky řádně prokázala.

„Zatím se tak nestalo. Nadále tedy dílo považuji ze strany dodavatele za dokončené a kompletně vyfakturované. Do nové rady města jsem návrh firmy jako neopodstatněný nepředložil,“ uvedl John.

Firma Renostav poslala svou žádost na radnici už 18. listopadu. Zabývala se jí ještě minulá městská rada, která zůstávala ve funkci až do zvolení nového vedení. Celou věc ale vzali dosluhující radní jen na vědomí, protože o zásadních věcech už nerozhodovali. Pouze uložili úřadu, aby se závěrečným vyúčtováním zabýval.

Radní měli k dispozici i vyjádření Petra Knápka, který pro město vykonával na stavbě technický dozor. Podle něj je třímilionový doplatek v pořádku.

Z jeho zprávy vyplývá, že v začátcích stavby byly provedeny i některé nutné práce pro etapu druhou, v níž má někdy v budoucnu vyrůst rekreační bazénová hala. Byly to na příklad piloty při společné štítové zdi obou hal, které by dodatečně nešlo provést. Součástí zprávy Petra Knápka je i vyúčtování první etapy.

„To vyúčtování je velmi stručné, obsahuje pouze celkové položky. Pro obhájení požadovaného doplatku nestačí. Potřebujeme přesný přehled prací, abychom je mohli porovnat se stavebním deníkem a s dosavadními platbami,“ zdůrazňuje starosta John.

Jednatel Renostavu Milan Kubíček se ke sporu nechtěl vyjadřovat. Řekl jen, že na tři miliony doplatku má jeho firma nárok, protože k takovému objemu prací se město zavázalo.

Původní krytý bazén byl kvůli problémům se statikou uzavřen v květnu 2007. Zůstala z něj jen vstupní část, všechno ostatní je nové. Stavba začala na podzim 2008 a od začátku ji provázely velké spory. Část zastupitelů považovala přípravu celého projektu za příliš zbrklou a starostu Zdeňka Koláře, který akci prosadil, kritizovala za to, že město do ní šlo bez zajištěných dotací. Nakonec se na stavbu za 130 milionů korun (bez DPH) podařilo sehnat jen 21 milionů dotace. Zbytek hradilo město ze svého rozpočtu, takže na sebe vzalo téměř celou tíhu investice.

„Rozhodnutí nečekat na dotace bylo správné. Jinak by bazén mohl taky spadnout,“ obhajoval postup bývalý starosta.

O stavbu se loni v září začala zajímat hospodářská kriminálka. Policisté si odvezli dokumentaci k bazénu a zatím ji stále prověřují. Žádné bližší informace nesdělili, takže o důvodu se dá jen spekulovat.

Krytý bazén byl otevřen pro veřejnost 13. října 2010. Má nerezovou bazénovou vanu o rozměrech 15 krát 25 metrů, vířivku, mokrou páru a saunu s ochlazováním v malém bazénku či atriu. Je vybaven špičkovou technologií na úpravu vody, která snižuje potřebné množství chlóru. Průměrná návštěvnost je 200 až 220 lidí za den.

Za tři a půl měsíce provozu se objevily některé závady - například špatně vyspádovaná dlažba v pánských sprchách, kde voda neodtéká, jak je potřeba.

„Tyto drobné nedodělky budou odstraněny při první odstávce bazénu,“ uvedl projektant stavby Miloslav Tempír.

Venkovní bazény nejsou úplně u ledu

Stavbu krytého bazénu v Zábřehu provázelo bohužel uzavření venkovního plaveckého areálu se dvěma bazény a tobogánem. V těsném sousedství stavby je nebylo možné provozovat. Areál je zavřený už dvě letní sezony a za tu dobu hodně zpustl. Náklady na jeho rekonstrukci včetně nové dlažby se odhadují na 10 milionů korun.

Největší položkou by bylo nové napojení na technologii, která je už připravená v krytém bazénu. Ten venkovní by měl pak vyhřívanou vodu, což by výrazně prodloužilo sezonu. A letní provoz by zlepšil celkovou ekonomiku provozu areálu. Zatím se počítá, že město bude muset na ztrátový provoz krytého bazénu přispívat pěti miliony korun ročně.

„Peníze na kompletní rekonstrukci venkovního areálu město nemá, ale hledáme cestu, jak letní provoz letos alespoň provizorně obnovit. Některé práce by možná mohl vlastními silami zajistit Eko servis, který celý areál provozuje,“ řekl starosta Zábřehu František John.

Krytý bazén v Zábřehu si můžete prohlédnout ZDE