Před samotným odstřelem museli hasiči objekt nejdříve připravit.

„Spousta lidí si myslí, že do budovy instalujeme nálože, odpálíme je a máme hotovo. Tak jednoduché to ale není. Odstřelu předchází intenzivní příprava. Objekt je třeba v rovině odstřelu zbavit všech nenosných konstrukcí, příček, vyzdívek, zkrátka všeho, co by při odstřelu nosné konstrukce budovy mohlo negativně ovlivnit destrukci a pád budovy. Vše se musí proměřit, spočítat, nachystat. Odstřel je až ta poslední fáze,“ popsal Jan Procházka, jeden ze tří střelmistrů, kteří slouží na stanici Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Olomouci.

K odstřelu třípodlažní budovy byly použity expanzní nábojky Autostem v celkové hmotnosti 15 kilogramů. Každý nosný sloup bylo potřeba navrtat a vložit do něj množství nálože tak, aby se narušil.

„Proto vždy provádíme pokusný odstřel. Ověříme si, že propočty jsou správné. Pak vše nachystáme, propojíme a pomocí roznětnice odpálíme. V tomto případě jsme použili expanzní nábojky. Nejedná se o výbušniny. Jde v podstatě o pyrotechnický výrobek určený k technickým účelům. Nábojky Autostem jsou generátory plynu, funkčně jsou obdobným výrobkem jako například airbagy ve vozidlech,“ vysvětlil zkušený střelmistr.

Trhací práce u zásahu zjednodušují a zefektivňují činnost hasičů. S nasazením střelmistrů se počítá při odstřelech ledu na zamrzlých řekách, při vzniku rozsáhlých polomů, při vytváření rýh v souvislosti s hašením lesních požárů, při vytváření prostupů ve zřícených konstrukcích nebo při rozrušování zmrzlých zemin v souvislosti s pohřbíváním uhynulých zvířat.

Střelmistři HZS Olomouckého kraje mají celorepublikovou působnost. Musí disponovat střelmistrovským průkazem a několikrát do roka absolvovat vícedenní praktický výcvik.

Zajímavou zkušeností pro hasiče-střelmistry z Olomoucka byly trhací práce na vodní nádrži Nové Mlýny, kde střelmistři ve spolupráci s potápěči odstřelovali vzrostlé stromy vyčnívajících z vodní hladiny. Tvořily totiž velmi nebezpečnou překážku pro lodě, zejména pokud viditelně nevyčnívaly až nad hladinu. Nálože umístili pod vodní hladinu potápěči a odstřel byl proveden z lodi. Dále střelmistři zasahovali při povodních v Praze nebo například při uvolňování zamrzlého koryta řeky Svratky v Tišnově, kde hrozilo vylití řeky do města.

Hasiči prostor šamotárny nevyužívali poprvé. Loni v říjnu zde cvičili lezci.