Na Tyršově stadionu se v další fázi modernizace budou rekonstruovat elektrické rozvody a osvětlení, rozvody teplé užitkové vody a také způsob její výroby.

Stavební úpravy se budou týkat také šaten a sociálních zařízení. Šatny dostanou nové vybavení a nainstalují se zde úsporné spotřebiče – například sprchy a nové baterie. V sociálních zařízeních se zavede nový odvětrávací systém.

Dále stavbaři v šatnách vymění podlahy a také obloží stěny. Chystá se i celkové zateplení objektu z důvodu snížení energetické náročnosti stavby. Vzhledem k tomu, že do objektu vzlíná vlhkost, bude nutné také odvodnit terén kolem stadionu.

Získat dotaci ze státního rozpočtu nebylo vůbec snadné. Město si nejdříve nechalo vypracovat odhad na realizaci rekonstrukce Tyršova stadionu. Částka přesáhla čtyři miliony čtyři sta tisíc korun včetně vybavení šaten. Pak město poslalo žádost o poskytnutí dotace ve výši skoro tři a tři čtvrtě milionu korun ministerstvu financí.

Ministerstvo po vyhodnocení podané žádosti přislíbilo dotaci ve výši dva miliony korun. „Pokud bychom získali dotaci v námi požadované výši, plánovali jsme nadstavbu kuželny. Bohužel se tak nestalo, takže částku, která měla sloužit k nadstavbě kuželny, uvolníme na rekonstrukci stadionu,“ řekl člen komise majetkoprávního a bytového hospodářství Luděk Šperlich.

Zastupitelé kromě rekonstrukce odhlasovali také rozpočtové opatření ve výši milion tři sta tisíc korun určených na dofinancování záměru.

Město už také vypsalo soutěž na zhotovitele stavby. Vyhrála ji šumperská společnost SAN-JV, která podala nejnižší nabídku. Rekonstrukční práce tak vyjdou na čtyři miliony tři sta tisíc korun bez vybavení šaten.

Pavla Krobotová