Sláva i zatracení českých filmových hvězd v době protektorátu a v časech poválečných ortelů. To je téma knihy novináře Stanislava Motla Mraky nad Barrandovem. O svém projektu bude Motlve čtvrtek 28. únorabesedovat v Mohelnici.

Pro velký zájem veřejnosti přesunuli organizátoři ze sdružení Respekt a tolerance besedu z muzea do kinosálu v kulturním domě. Začátek je v 17 hodin. Náš přední publicista a investigativní reportér Stanislav Motl se v knize zabývá složitou historií českého filmu v období nacistické okupace.

„Není to ale další honba za senzacemi ze soukromého života slavných herců. Motl strávil několik roků rozhovory s pamětníky a bádáním v archivech. To mu umožnilo objevit dosud nezveřejněné materiály a oddělit mnohé fámy a pomluvy od faktů,“ říká jeden z organizátorů besedy Luděk Štipl.

Přesto se však podle jeho slov stále nabízí několik otázek. Například jak je možné, že v době, kdy členové domácího odboje a celé židovské rodiny umíraly v koncentračních táborech, se v Praze konaly bujaré večírky za účasti herců a nacistických pohlavárů?

Podiv však vzbuzuje i chování samotných českých filmových fanoušků, kteří v době okupace nekriticky obdivovali své hvězdy a hvězdičky, aby je hned po osvobození, rovněž nekriticky, učinili cílem honů na čarodějnice.

V knize Motl shromáždil autentické vzpomínky a otevřená, většinou dosud nepublikovaná svědectví o známých i méně známých aktérech slavné éry Barrandova - mimo jiné o Lídě Baarové, Adině Mandlové, Svatopluku Benešovi, Raoulu Schránilovi, Nataše Gollové nebo Zdence Sulanové.

„Z pojednání Stanislava Motla také vyplývá, jak je velice nebezpečný fanatismus všeho druhu a jak záludná může být také žárlivost, bezohledná touha po kariéře, pomluva či obvinění bez důkazů. Tímto se jeho projekt stává velmi aktuální i pro naši současnost,“ uzavírá pozvánku Štipl.