„Poslední šetření jsme provedli v dubnu, ukázalo se, že borovice je silně proschlá a již ve stadiu odumírání v důsledku napadení patogenem, patrně rzí vejmutovkovou. To potvrdil i odborný posudek certifikovaného arboretisty," uvedl ředitel Podniků města Šumperka Luděk Šperlich.

Zmíněný posudek uvádí, že ani odstranění infikovaných částí by nemělo dlouhodobý efekt. Masivní suché větve už navíc hrozí pádem a to již při středně silném větru. Strom bude odstraněn ještě do konce srpna.