„Mikuláše jsme letos chtěli udělat za každou cenu. Situace tomu bohužel nebyla nakloněná. Po zralé úvaze, abychom zachovali kontinuitu Staroměstského Mikuláše a potěšili děti naše i ty z dětského domova v Šumperku, jsme udělali alespoň videozdravici Staroměstského Mikuláše,“ řekl spoluorganizátor akce, strojvedoucí Tomáš John.

Na akci se podílí pracovníci dráhy, kteří územně náleží k železniční stanici Hanušovice.

„Čert, Mikuláš i anděl jsou strojvedoucí, pokladní či operátorka. I když jsou zaměstnanci různých organizací, někdo Českých drah, někdo Správy železnic, tady se to nerozlišuje. Nikdo neřekl, že by se na tom nechtěl podílet, všichni se naopak těší, že bude možné Mikuláše uskutečnit alespoň touto cestou,“ dodal Tomáš John.