V současnosti má Leština 1275 obyvatel. I díky nabídce volných míst pro stavbu domů je předpoklad, že občanů bude přibývat. Obec tak nemusí řešit stejný problém, jako některé jiné vesnice, které se postupně vylidňují. „Toto se naší obce netýká," říká v rozhovoru pro Šumperský a jesenický deník starosta Leštiny Miroslav Bílý.

Seriál Deníku STAROSTI NAŠICH STAROSTŮ

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Za nejdůležitější považuji výstavbu cyklostezky spojující Leštinu se Zábřehem.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
V letošním roce se nám podařilo vybudovat nový rozhlas v celé obci.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Podle mě je to především administrativa a její trvající nárůst. Jsme prostě papírové království.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost jako starostové s tím vůbec něco udělat?
Toto se naší obce netýká, tento problém u nás v Leštině vůbec řešit nemusíme.

Kdybyste získal do rozpočtu sto milionů korun, jak byste s těmito penězi naložil?
To se nikdy nestane, tak se na to ani neptejte.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?
Máme u nás kvalitní školku i základní školu, je zde dobrá možnost kulturního a sportovního vyžití a také skvělý starosta (smích). Těch důvodů je samozřejmě více, ale hlavně záleží na tom, co pro dobré žití dělá každý občan sám.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Naštěstí tuto možnost žít kdekoli na světě má dnes každý ve svých rukou. Já bych chtěl žít tam, kde moje velká rodina. A pokud vím, té se daří u nás v obci.