„Obec je situována v nádherné přírodě. Dýcháme kvalitní vzduch, pijeme vodu z jesenických hor, zkrátka žijeme ve zdravém životním prostředí. Naše obec je vybavena vším potřebným. Máme dobré dopravní spojení, dobré zázemí pro vzdělávání našich dětí, zázemí pro sportovní vyžití," odpovídá na otázku, proč se v Lipové dobře žije, její dlouholetý starosta Lubomír Žmolík.

Seriál Deníku STAROSTI NAŠICH STAROSTŮ

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?
V současné době se dokončuje projektová dokumentace na nový chodník v části obce Lipová-lázně, Selská světnička směrem na Jeseník. Jeho součástí jsou i dvě nové autobusové zastávky. Chodník bychom rádi vybudovali v příštím roce. Velmi nás trápí neutěšená situace na křižovatce u pošty. Jedná se o důležitý dopravní uzel, zastavují zde autobusy směrem na Horní Lipovou i Javorník. Občané jsou permanentně ohrožováni narůstající dopravou. Nutně bychom zde potřebovali silniční přechody, které by zajistily jejich bezpečnost. V letošním roce taktéž musíme zahájit výstavbu nového vstupu a šaten pro Mateřskou školu Johanna Schrotha.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Během letošních prázdnin jsme dokončili novou běžeckou dráhu u Základní a mateřské školy Johanna Schrotha. Její celková délka je šedesát metrů, má tartanový povrch. Vybudovali jsme novou komunikaci Na Pomezí a realizovali nepřeberné množství oprav na obecním majetku: výměny starých oken za nová plastová, rekonstrukce střech na obecním úřadu, na skladu, který je umístěn na stavebním dvoře. Opravili jsme část chodníku u lázní, kde se nám sesula opěrná stěna mezi chodníkem a potokem.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Je to především přebujelá a nejasná legislativa, velká byrokracie při získávání dotací všeho druhu, zákon o zadávání veřejných zakázek a s tím spojená administrativa. A nemohu zapomenout ani na zhoršující se mezilidské vztahy.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vaše vesnice vylidní? Máte možnost, jako starosta, s tím vůbec něco udělat?
Samozřejmě, že odliv obyvatel, a to především mladších lidí, mi není lhostejný. V minulosti jsme se snažili vytvořit podmínky v oblasti bydlení, aby mladí lidé nemuseli naši obec opouštět, aby měli kde založit nové rodiny. Jesenicko je specifická oblast, od vnitrozemí oddělená masivem hor, s náročnou dostupností. Investoři se k nám nehrnou, spíše naopak stávající firmy pomalu odchází do vnitrozemí. Tím, jak ubývají pracovní místa, migrují i místní obyvatelé, a to především za prací. Malou náplastí je, že mnozí se zatím vracejí na víkendy domů. Jako starosta obce mohu napomoct vytvářet takové podmínky na území obce, které umožní třeba začínajícím podnikatelům získat prostory pro nové podnikání. Za tímto účelem jsme zakoupili starý kravín, kde by v budoucnu mohlo vzniknout právě takové zázemí.

Kdybyste získal do rozpočtu sto milionů korun, jak byste s těmito penězi naložil?
Sto milionů korun není malá částka. Myslím, že bych neměl problém, jak s nimi naložit. Část prostředků bych se snažil uplatnit na finančním trhu tak, aby generovala další budoucí zdroje. Jednalo by se zhruba o třetinu peněz. Druhou část bych použil na dokončení dopravní infrastruktury (chodníky, komunikace, veřejné osvětlení). Třetí část bych použil na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Naše obec má velký turistický potenciál, který se musí rozvíjet a opečovávat.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?
Obec je situována v údolí mezi Rychlebskými horami a Hrubým Jeseníkem, v nádherné přírodě. Dýcháme kvalitní vzduch, pijeme vodu z jesenických hor, zkrátka žijeme ve zdravém životním prostředí. Naše obec je vybavena vším potřebným. Máme dobré dopravní spojení, dobré zázemí pro vzdělávání našich dětí, zázemí pro sportovní vyžití.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Na Jesenicku žiji již více než třicet let. Přestěhoval jsem se sem z rodných Luhačovic. Pokud bych měl žít jinde, tak jedině v Luhačovicích, kde mám rodinu i zázemí po rodičích.