Deník s Jaroslavem Sembdnerem hovořil o uvažované stavbě vodní nádrže na Hučivé Desné, tunelu pod Červenohorským sedlem nebo obnovení chaty a kostelíku na Vřesové studánce. „Kdyby tam chata byla, možná by pomohla zachránit několik lidských životů," řekl bývalý horský záchranář.

Co Loučnou v budoucích čtyřech letech čeká?
Od dřívějšího vedení obce jsme zdědili zastavený domov s pečovatelskou službou. Obec si vzala dvanáctimilionovou půjčku, která byla odůvodňována stavbou třetí fáze kanalizace v Rejhoticích. Za tuto půjčku obec ručila domovem s pečovatelskou službou. Za bývalého vedení obce padaly úvahy o jeho prodeji. Nové zastupitelstvo po loňských volbách řeklo, že není možné brát střechu nad hlavou starým lidem, kteří v obci prožili celý svůj život. Rozhodli jsme se, že domov důchodců zachováme pod hlavičkou obce, vezmeme si půjčku v bance a peníze vrátíme původnímu majiteli, který půjčku zprostředkoval. Je to velká částka, kterou budeme muset splácet.

close grafika. zoom_in Jaké plánujete v tomto volebním období investice?
Chceme vybudovat vlastní kompostárnu. Ta nebude pro obec znamenat takové zatížení, protože na tento záměr je devadesátiprocentní dotace. Loučná se skládá z několika místních částí, jsou zde velké plochy, na nichž se musí sekat tráva a kde vzniká biologický odpad. Kompostárna nám hlavně ušetří spoustu peněz, protože nemalé částky vynakládáme na svoz těchto odpadů na rapotínskou skládku. Další neméně náročnou investicí je dokončení kanalizace ve Filipové. Jedná se o její spodní část od zámecké zdi směrem na Losiny. První projekt kanalizace byl vyčíslen na 72 milionů korun. Díky změně technologie čerpání odpadních vod jsme se dostali na částku zhruba o třicet milionů nižší, což je pro obec velká finanční úspora. V této části obce chceme též natáhnout rozvody pitné vody a celou akci zakončit stavbou chodníku.

Právě na chodníky směřuje má další otázka. Loučnou prochází silnice první třídy. Chodníky podél ní chybí též v části Rejhotic a v Koutech. Plánujete je vybudovat také tam?
V Rejhoticích máme naplánován chodník od rejhotického nádraží k mostu k bývalé Velamosce. Končit by měl u restaurace Zálesí. Jeho budování by mělo být započato v roce 2016. U dalšího pokračování chodníku do Koutů jsme se zatím nedostali ani do fáze projektu.

V poslední době se objevují úvahy o stavbě další přečerpávací vodní elektrárny. Nacházet by se měla v údolí Hučové Desné a horní nádrž by měla vzniknout na Spálené hoře naproti Vřesové studánce. Podle zastánců by tato stavba pomohla ochránit Loučnou před povodněmi, odpůrci argumentují velkým zásahem do přírody. V jakém jsou tyto úvahy stádiu?
Budu se bavit o hrázi v údolí na soutoku Hučivé Desné a Poniklého potoka. O tomto záměru se diskuse vedou. Nádrž by měla vyřešit problémy se stoletou vodou. Řešení, které je v rámci protipovodňové ochrany pro naši podhorskou vesnici nejschůdnější, je právě zadržení vody v nádrži v údolí Hučivé Desné. Kromě zadržení stoleté vody by stavba nádrže přinesla na určité období místním lidem práci. Dnes odsud většina lidí musí do zaměstnání dojíždět do Šumperku i dále. Je pravda, že by stavba obec zatížila z hlediska dopravy, nicméně pořád se bavíme jen o návrzích. Nyní se zkoumá, zda by tato věc vůbec byla schůdná, i z hlediska financování.

Jak se k této věci v současnosti staví obec?
Zatím jsme měli schůzku pouze jako zastupitelé obce, kde jsme s uvažovanou variantou možnosti výstavby nádrže na Hučivé Desné byli seznámeni. I z lidského pohledu na devastující škody způsobené povodní v roce 1997 zastupitelstvo shledalo, že by to bylo dobré řešení, co se týká újem na majetku. Povodněmi v roce 1997 byla nejvíc postižena Loučná. Velká voda tu zbourala domy, strhla hodně pozemků, zcela zdemolovala nádraží. Z tohoto hlediska se nádrž jeví jako dobré řešení, zatím se ale celá věc nedostala do stádia hloubějších úvah a rozborů. Pokud by vůbec k něčemu takovému došlo, muselo by být v první řadě sezváno obyvatelstvo Loučné na veřejnou diskusi, kde by lidé byli se vším, co by tato stavba obnášela, seznámeni.

Velmi diskutovanou stavbou je tunel pod Červenohorským sedlem. Byť s ním stát nepočítá, lidé o něm stále vedou debaty. Jak vidíte tuto stavbou reálnou z pohledu obce?
Původní varianta výstavby tunelu byla uvažována v návaznosti na dálkovou dopravu směrem do Polska. Tato varianta ustrnula na mrtvém bodě. V této době a vzhledem k současné intenzitě dopravy asi nehrozí, že by se takto tunel v brzké době stavěl. Otevřela se ale možnost stavby tunelu v souvislosti s budováním spodní nádrže na Hučivé Desné. Protože by nebylo kde brát materiál na násyp hráze, materiál vytěžený z tunelu by se využil na tento účel. To je možná varianta, kdy by mohl tunel pod Sedlem vzniknout.

Jaký je váš názor na stavbu tunelu pod Sedlem?
Pětatřicet let jsem žil na horách, pracoval jsem na Horské službě. Vždycky jsme byli nakloněni tomu, aby se tunel pod Sedlem postavil. V Rakousku jsou dálnice vedeny přes hory, kdejaký kopec je provrtán tunelem a není to žádný problém. Bylo by to rozumné řešení i z ekologického hlediska. Když si vezmete množství přepravy přes kopec, kolik výfukových plynů auta vyprodukují, než vyjedou nahoru a dolu, to vše by odpadlo. Co se týče vlivu na krajinu a přírodu obecně, byl by tunel určitě méně zatěžující, než současný stav, kdy se opravuje stávající silnice na Sedlo.

Na otázku tunelu navazuje i obchvat Loučné. V minulosti byly úvahy o jeho vedení na loukách pod masivem Mravenečníku. Je stavba obchvatu stále reálnou záležitostí?
Myslím, že v současnosti nikoli. Původní varianta spojená s rozsáhlými zábory pozemků a velkou křižovatkou ve Filipové je dnes v bodě nula. Zájem obce a dnes možná už i Olomouckého kraje je, aby k záboru pozemků nedošlo. Nyní na kraji a při všech schůzkách nad územním plánem obce navrhujeme, aby stávající silnice I/44 byla stále hlavním tahem na Jeseník.

Na cestě mezi Loučnou a Losinami jezdí řada cyklistů. Auta zde jezdí rychle a tato situace není bezpečná ani pro automobilisty, ani pro cyklisty. Plánujete do Velkých Losin zřídit cyklostezku?
V rámci Svazku obcí údolí Desné i Místní akční skupiny Šumperský venkov jsou k dispozici dotační peníze. Cyklostezky jsou nyní v kurzu a vidím jako jednu z možností propojit Loučnou s Losinami cyklostezkou. Před řadou let se uvažovalo, že by do Loučné skončila kolejová doprava a násep železniční tratě by sloužil pro cyklostezku. To by bylo technicky nejlepší řešení, nyní to s velkou investicí do elektrifikace trati nepřichází v úvahu. Stále si ale myslím, že cyklostezka vedená podél trati by byla ideální možností pro cykloturistiku. V návaznosti na budování termálních koupališť v Losinách či opravou loučenského zámku na hotel se obě obce stávají velmi atraktivními a cykloturistika by pro ně byl velký bonus.

V poslední době sílí pokusy obnovit chatu na Vřesové studánce. Jak se k těmto iniciativám staví obec?
Úvahy o stavbě chaty a kaple na Vřesové studánce trvají už léta. Podle mě tyto stavby měly už dávno stát. Jsou historicky spjaté s Jeseníky a je obrovská škoda, že neexistují. Chata by byla jediný záchytný bod pro turisty směrem na Šerák, ať v létě pro občerstvení nebo v zimě, když se dostanou do nesnází. Z hlediska dlouholeté praxe horského záchranáře vím, že pokud by chata na Vřesové studánce stála, možná by někteří lidé, kteří v horách v této lokalitě zahynuli, dnes ještě žili.

Nových starostů se ptáme, jakou osobní věc si přinesli do úřadu. U vás je to jasné, není to věc, ale pes. (Během rozhovoru se do místnosti prodral mladý pes, který v tlamě nesl redaktorovu čepici a snažil se redaktorovi skočit na klín, pozn. red).
Je to čtyřměsíční štěně německého ovčáka, jmenuje se Clody. Jako profesionál na Horské službě a zároveň psovod jsem léta choval psy zaměřené na lavinové vyhledávání. Bohužel už nežijí. Neustále však spolupracuji s Horskou službou a toto štěně bych rád opět vycvičil na vyhledávání. Výcvik už nemusí být nutně spjat s Horskou službou, v Loučné máme kynologický klub, v němž jsme se na záchranářské psy zaměřili.

Pejsek se nyní stal maskotem úřadu.
V podstatě ano. Když jsem ho přivezl zcela malého, měl jsem ho tady v kanceláři, protože jsem ho nechtěl nechat doma samotného. Nyní ho sem vodím už jen sporadicky, protože už je velký. Také nechci, aby se z něj stal rozežránek, protože kolegyně jej rozmazlují a pejsek by už měl mít svůj výcvik a režim.