„Velmi krásné okolí spojené s čistou přírodou, dobrá dopravní dostupnost, naprosto nevídané sportovní možnosti," zmiňuje důvody, proč se v Loučné dobře žije, starosta obce Pavel Martínek.

Seriál Deníku STAROSTI NAŠICH STAROSTŮ

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Připravit rozpočet na rok 2014 s promyšlením financování určitých akcí, to je zapojení dotačních možností.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Letos se nám podařilo dokončit jednu z dalších etap kanalizace, a to v místní části Rejhotice.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Největší problém vidím v trvalém úbytku dětí, na který se váže celá řada dalších důležitých ekonomických faktorů obce. Mezi ně v prvé řadě patří náklady na provoz mateřské a základní školy.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vaše vesnice vylidní? Máte možnost, jako starosta, s tím vůbec něco udělat?
S odlivem mladých rodin máme problém, a to dosti velký. Mladí lidé odchází za perspektivní prací, což je limitujícím faktorem pro mladé lidi, obzvláště pokud chtějí uživit svoji rodinu. Snažili jsme se dětem a rodinám nabízet různou podporu. Ta začínala u narozených dětí, kdy rodiče obdrží v příštím roce tři tisíce korun při vítání nově narozených občánků. Při vstupu do první třídy obdrží rodiče pastelkovné na výši dva tisíce korun na dítě, dívkám platíme později očkování proti rakovině děložního čípku. Na kroužky, které děti navštěvují, jde podpora dva tisíce korun na dítě. Ale skutečně hlavní je pro rodinu možnost práce a té u nás v obci oproti minulosti radiálně ubylo. Začínáme se postupně stávat rekreační oblastí. Ale i to je v současné době dobře, protože existuje alespoň nějaká pracovní nabídka.

Kdybyste získal do rozpočtu 100 milionů korun, jak byste s těmito penězi naložil?
Určitě bych navrhl zastupitelstvu realizaci poslední etapy kanalizace ve Filipové (65 milionů korun) společně s vybudováním rozvodu vody (7 milionů korun), stavbou chodníku (15 milionů korun) a obnovu veřejného osvětlení v této části obce. A jsme na té stovce.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?
Velmi krásné okolí spojené s čistou přírodou, dobrá dopravní dostupnost, naprosto nevídané sportovní možnosti.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Asi bych volil znovu některé z horských prostředí, myslím tím země v podhůří Alp (Rakousko, Švýcarsko, a další).