Zástupcem města v představenstvu vodohospodářské společnosti byl právě starosta Pavel Kuba. Ten na post ve firmě rezignoval, v čele města zůstává.

Starosta Mohelnice Pavel Kuba se vzdal pozice v představenstvu společnosti, která je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury ve velké části Šumperska. Její akcie drží města a obce.

Za jeden z hlavních důvodů uvedl průběh jednání o nastavení výběrového řízení na výstavbu kanalizace ve Václavově u Zábřehu.

Původní zadání tendru mělo podle jeho slov diskriminační parametry a soutěž tak mohla skončit u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Odkázal se přitom na stanoviska dvou společností, které se problematikou výběrových řízení zabývají.

Opozice: Amatérské a ohrožující

„Mám jiné názory, než stávající členové představenstva. Nechci se na každém představenstvu dohadovat, vyvolávat zbytečné konflikty, a proto rezignuji,“ shrnul Pavel Kuba.

Jeho krok vyvolal ostrou kritiku opozičních zastupitelů. Ve funkci byl Pavel Kuba jen měsíc. Zastupitel Pavel Němec označil jeho způsob jednání za amatérský, nepřipravený a ohrožující majetek města.

„Pokud se má zástupce města chovat odpovědně k majetku města, který společnost VHZ spravuje, nemůže takto jednat. Aktuálně nemáme žádného zástupce v představenstvu,“ řekl Pavel Němec, který navrhl starostovo odvolání.

Pro tento krok se vyslovilo osm zastupitelů z uskupení ANO 2011, Společně pro město, Změna je možná a ČSSD. Aby usnesení prošlo, z jednadvacetičlenného sboru by pro něj muselo hlasovat o tři zastupitele více. Poslední z hlasů pro odvolání přidal překvapivě sám starosta.

„Pokud si zastupitelé myslí, že je potřeba mě odvolat a bylo by deset hlasů, já bych si dal ten jedenáctý. Na funkci starosty nelpím. Pokud si lidé myslí, že ji vykonávám špatně, musím odejít,“ popsal důvod svého kroku Pavel Kuba.

Dosadit člověka s odborností

Doobsazení představenstva hodlá město dočasně řešit kooptací, definitivně o novém členovi orgánu rozhodnou mohelničtí zastupitelé a valná hromada VHZ. Vedení města v této souvislosti představilo právníka Jana Špičku.

„Chceme tam dosadit člověka, který bude mít odbornost. Aby to, co Mohelnice připomínkuje, mělo nějakou váhu, a aby jeho názory byli ostatní schopni akceptovat,“ objasnil Pavel Kuba.

Podle výkonného ředitele VHZ Martina Budiše, který je zároveň opozičním zastupitelem Mohelnice, společnost VHZ obdržela zadávací dokumentaci k václavovské zakázce dva dny před jednáním představenstva.

„Byli jsme připraveni diskutovat hlavně o nastavení úrovně kvalifikace. Došli jsme k závěru, že chceme udělat všechno pro to, abychom měli maximum nabídek a současně zaručili, že budou od kvalifikovaných dodavatelů. Kvalifikační předpoklady jsme proto rozmělnili. Byla to diskuse, která se běžně vede na výkonném orgánu společnosti,“ řekl.