„Zvláště po události ve Zlíně, kdy padající strom zabil dvě děti, jsem nervózní a děsím se toho, kdyby staré stromy na frekventované ulici měly někoho zranit. Před soudem bych se pochopitelně zodpovídal já,“ řekl šumperský starosta na pondělním veřejném setkání s občany, kde se diskutovalo o veřejné zeleni.

Diskuse o stromořadí v ulici 17. listopadu již trvá několik let. Radnice si první odborný posudek nechala zhotovit v roce 2007, na jeho základě vedení města rozhodlo o kompletní výměně aleje.

To ovšem u řady lidí vzbudilo nesouhlas, pod protestní petici se podepsaly stovky lidí. Stav aleje následně zhodnotily další dva znalecké posudky, které se ale rovněž přiklonily k obnově zeleně. Loni v únoru správní orgán vydal povolení stromořadí pokácet.

„Měli jsme několik měsíců na to, abychom stromy mohli pokácet, ale chtěli jsme nejdříve veřejnost přesvědčit o správnosti celého projektu obnovy zeleně a také o tom, že bezpečnost občanů by měla mít prioritu,“ vysvětlil starosta Brož.

Jenže jako poslední se do věci vložila Česká inspekce životního prostředí, která kupodivu po celé měsíce proti předešlému postupu radnice nic nenamítala. Úředníci z inspekce těsně před koncem roku vydali předběžné opatření, kterým kácení pozastavili. Konečný verdikt by měli vydat po dalším posudku, který bude ovšem možné vzhledem k vegetačnímu klidu vyhotovit až za několik měsíců. Radnice se proti zákazu odvolala, ani po čtyřech měsících nedostala odpověď.

„Lhůty stanovené správním řádem by měly platit pro všechny, proto je velmi zarážející, že jsme dosud od odvolacího orgánu stanovisko neobdrželi. Nevím, zda by se někdo další přihlásil k zodpovědnosti, kdyby stromy někoho zranily, případně způsobily škodu,“ dodal starosta Brož.

Odpověď úředníků inspekce životního prostředí byla ovšem lakonická.

„Zodpovědný je vždy vlastník,“ řekl ředitel oblastního inspektorátu životního prostředí Olomouc Radek Pallas. Několikrát také zdůraznil, že zákaz kácení se netýká stromů, které jsou nemocné a svým stavem ohrožují bezpečnost chodců. Jenže které konkrétní dřeviny to jsou, nikdo neví.

Odborné posudky totiž hodnotily alej jako celek. A v případě, že se po skácení ukáže, že strom v havarijním stavu nebyl, město by muselo zaplatit pokutu.

Anabázi kolem aleje v ulici 17. listopadu šumperský starosta Brož také popsal ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi, kterého v otevřeném dopise žádá o pomoc.

Otevřený dopis, I. část
Otevřený dopis starosty Brože ministrovi, II. část