Od osmdesátých let minulého století, kdy došlo k postupnému slučování do té doby samostatných vesnic, náleží k Rudě nad Moravou i místní části Hrabenov, Hostice, Štědrákova Lhota, Bartoňov a Radomilov. V současnosti zde žije 2 588 obyvatel.

Jejich počet se v posledních letech výrazně nemění. „Obavu z odlivu obyvatel určitě nemám. Pro zájemce o bydlení v současnosti připravujeme pozemky pro výstavbu," říká v rozhovoru pro Šumperský a jesenický deník starosta Rudy nad Moravou Oldřich Tanert.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Vzhledem k získané dotaci na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod ve výši celkových nákladů bezmála tři sta milionů korun je to jednoznačně příprava i samotná realizace táto stavby.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Dokončení dvaadvaceti autobusových zastávek v celé naší obci. Ke zdárnému dokončení spěje i poslední etapa výstavby cyklostezky procházející naší obcí.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Je to financování obcí. Systém, kdy musíme, pokud chceme získat finanční prostředky, podřizovat život i rozvoj v obcích vyhlašovaným dotačním titulům, není dobrý. Uvítal bych navýšení obecních rozpočtů spravedlivějším rozdělováním daní. Snížila by se tak závislost na dotacích a vznikl větší prostor pro realizaci plánovaného rozvoje.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost jako starostové s tím vůbec něco udělat?
V posledních několika letech se počet obyvatel významně neměnil. Naše obec je dobře vybavena, fungují obchody, služby, volnočasové aktivity. Obavu z odlivu obyvatel určitě nemám. Pro zájemce o bydlení v naší obci v současnosti připravujeme pozemky pro výstavbu.

Kdybyste získal do rozpočtu sto milionů korun, jak byste s těmito penězi naložil?
Protože naši obec tvoří pět místních částí, tak bych dokázal proinvestovat i vyšší finanční částku. Zaměřil bych se na místní komunikace, chodníky, rekonstrukci kulturních domů, dětská hřiště, dokončení hasičské zbrojnice s obecní knihovnou, dokončení centra obce…

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?
Čisté životní prostředí, možnost sportovního i kulturního vyžití, zapojení neziskových organizací a spolků do veřejného života, dobrá občanská vybavenost a dopravní dostupnost.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Hodně cestuji, líbí se mi severské země, a mým snem je navštívit Aljašku. Ale nedokážu si představit, že bych trvale žil někde jinde.