Rudu nad Moravou i většinu jejích místních částí čeká největší investice v dějinách – výstavba kanalizace. Přijde přibližně na čtvrt miliardy a trvat má dva roky. Jak se obec na tuto investici připravuje? Které další problémy aktuálně řeší? Zůstanou kromě kanalizace peníze i na další rozvoj obce? A jak se vypořádá s havarijním stavem vodovodu v Hrabenově. Na tyto i další otázky odpovídal starosta Bronislav Drozd v rozhovoru pro Šumperský a jesenický deník.

Co vás po nástupu do funkce nejvíce překvapilo?
Šli jsme do voleb jako nezávislé sdružení s tím, že jsme si vůbec nedokázali představit, že bychom mohli vyhrát. Takže největší překvapení asi bylo už to vítězství ve volbách.

Co byla první změna, kterou jste na radnici udělal?
Zrušení úředních dnů v pondělí a ve středu. Chtěli jsme tím dát najevo, že obecní úřad je občanům k dispozici po celý pracovní týden.

grafika.Jak se na vaše rozhodnutí stát se starostou dívá rodina? Nechybíte jim občas doma?
Myslím si, že se to časem ustálí. Do roka bych snad mohl chodit domů tak, jak byli všichni zvyklí.

Jaké největší investiční akce Rudu čekají?
Pokud dostaneme dotaci, tak nás příští rok čeká největší investice v dějinách obce, kterou bude výstavba splaškové kanalizace. Před námi je i dost dalších akcí, jako je například rekonstrukce vodovodu v Hrabenově, což ve finančním vyjádření představuje šest až osm milionů korun. Letos se chceme zaměřit na přípravu projektů, abychom mohli žádat o dotace. To se týká například zateplení obecních budov, projektů na vybudování a rekonstrukci sportovišť v Rudě a v místních částech. V letošním roce musíme udělat nové minimálně tři střechy na obecních objektech. Do obecního úřadu zatéká, střechu je nutné udělat i na kulturním domě a domě služeb v Rudě. Tyto akce budeme dělat z prostředků obce, protože na tyto účely není možné získat dotace. Požádali jsme také o dotaci na zateplení Základní školy v Hrabenově, kde bude nutné udělat i odvlhčení celé budovy. To také bude dost velká investice. Odhadem bychom se po výběrovém řízení mohli dostat na cenu kolem dvou milionů korun.

Kolik bude stát stavba kanalizace? Týká se jen samotné Rudy nebo také místních částí?
Původní rozpočet na tuto akci byl přibližně dvě stě padesát milionů korun. Chceme ale projekt rozšířit o některé lokality. Chyběly tam asi tři ulice v Rudě, kde v té době nebyly pozemky ve vlastnictví obce, tudíž na ně nešlo žádat o dotaci. To nyní řešíme a lokality budou zapracovány do projektu. Pak chceme kanalizaci protáhnout do místní části Hostice–Pustá, kde se s výstavbou nepočítalo. Bude se to ale odvíjet od toho, zda se nám podaří splnit podmínky dotačního programu. Nikoho totiž nezajímá, že je obec rozlehlá, je daná částka na občany. Kanalizace se má budovat ve všech místních částech s výjimkou Štědrákovy Lhoty, tedy také v Hrabenově, Radomilově, Bartoňově a Hosticích.

Jak velkou dotaci můžete získat a jak budete řešit spolufinancování ze strany obce?
Je možné získat až devadesát procent uznatelných nákladů. Na zbylou část by si obec vzala úvěr, podmínky bank jsou v tuto chvíli velice příznivé. Máme i nějakou rezervu v rozpočtu. Nyní je to přibližně šest milionů korun, je možné, že další prostředky ušetříme ještě letos.

Kdy by se mohlo stavět?
Čekáme, až bude vypsaná dotační výzva ze strany Státního fondu životního prostředí. Jakmile se tak stane, podáme žádost, kterou už z velké části připravilo bývalé vedení obce. Pokud dotaci dostaneme, mohlo by se začít stavět příští rok a hotovo by mělo být v roce 2017.

Vizitka
Bronislava Drozda
Je mu čtyřicet let, je ženatý a má dvě dcery ve věku devíti a třinácti let.

Absolvoval Střední odborné učiliště v Šumperku, obor strojní mechanik pro ocelové konstrukce.

Před nástupem do funkce pracoval ve firmě ABA Šumperk, kde měl na starosti zahraniční obchod a marketing.

Mezi jeho záliby patří sport. Rekreačně hraje dvakrát týdně nohejbal, za dva týdny se chystá na turnaj do Žiliny. Na víc koníčků už mu teď nezbývá čas.

Za bývalého vedení už jednou Ruda dotaci na kanalizaci dostala. Proč se nakonec nezačalo stavět?
Tehdy už byl vysoutěžený i zhotovitel. Firmy, které ve výběrovém řízení neuspěly, ale dělaly obstrukce, takže se zkrátil čas na samotnou výstavbu. Proto se bývalé vedení rozhodlo dotaci vrátit. Byla obava, že by se z časových důvodů nemusela stavba stihnout a hrozilo by vrácení dotace.

Jak budete řešit odvádění odpadních vod ve Štědrákově Lhotě, která není součástí projektu?
Jednáme se Státním fondem životního prostředí, ale jedná se o velkou rozlohu a není se asi možné dostat do podmínek pro dotaci. Štědrákovu Lhotu ale hodláme taky odkanalizovat. V úvahu přichází buď lokální řešení s místní čističkou odpadních vod, nebo tuto místní část napojit do nové kanalizace, ale museli bychom jako obec asi uhradit výstavbu propojení.

Výstavba kanalizace hodně poznamená stav silnic, místních komunikací a chodníků. Plánujete i jejich opravu?
Místní komunikace jsou v dost špatném stavu už teď. Už asi deset let se mluví o kanalizaci, takže se do této oblasti neinvestovalo, opravy se dlouhodobě řeší jen štěrkováním. V katastrofálním stavu jsou zejména v Hrabenově. U hlavní silnice plánovala Správa silnic Olomouckého kraje generální opravu většiny úseku z Olšan přes Rudu až do Hanušovic. S ohledem na plánovanou výstavbu kanalizace jsme správu silnic požádali, ať s opravou posečkají. Tím by se vyřešila rekonstrukce krajské silnice, ale místní komunikace budeme muset opravit z vlastních zdrojů.

V Hrabenově je v katastrofálním stavu vodovod. Plánujete jeho opravu?
Ten bychom rádi zrekonstruovali v průběhu výstavby kanalizace. Záleží ale na tom, zda to umožní podmínky dotace, protože výkopy se budou platit z dotačních peněz. Vše musí být odsouhlaseno ze strany Státního fondu životního prostředí, abychom do výkopu mohli uložit kromě kanalizace i vodovod. Jelikož ale v Hrabenově jsou velice úzké uličky, nedokážeme si představit, že bychom rozkopali obec kvůli kanalizace, pak zasypali výkop a třeba za půl roku to rozkopali znovu. Vodovod je opravdu v havarijním stavu, takže doufáme, že zvítězí zdravý rozum a budeme moci obě akce spojit v jednu.

Jak bude rekonstrukce vodovodu nákladná?
Podle propočtů by to mělo být sedm až osm milionů korun. Teď ale dáváme ročně asi čtvrt milionu jenom na samotnou údržbu a odstraňování závad. Také se nám poměrně dost vody ztrácí. Může to být až polovina množství, které proteče rezervoárem. Tím by se vynaložené prostředky poměrně rychle vrátily.

Zmínil jste i opravy a modernizace několika obecních budov. Kterých se to bude týkat?
Už jsem zmínil střechy na obecním úřadu, kulturním domě v Rudě a domě služeb. Je možné získat dotace na zateplování objektů. Podali jsme už žádost na Základní školu v Hrabenově, plánujeme také zateplení tamního kulturního domu. Kromě toho v letošním roce připravíme projekt na zateplení hrabenovské mateřské školy.

Zvažujete také možnost výstavby malometrážních bytů pro seniory. Kde by mohly vzniknout?
Jedná se o bývalou školu v Hosticích. Nyní je budova nevyužitá. Buď ji necháme spadnout, nebo se pokusíme získat dotační prostředky na její nové využití. Přiklonili jsme se k variantě komunitního domu pro seniory. V bývalé škole by vzniklo deset bytů. Na jednu bytovou jednotku je možné získat 650 tisíc korun dotaci, zbytek bychom přidali z vlastních zdrojů. Postarali bychom se tak o obecní majetek a zhodnotili ho. Věřím, že zájem ze strany seniorů by byl a komunitní dům bychom zaplnili.

V Rudě jako v jedné z mála obcí na Šumpersku stále funguje koupaliště. Jaké služby nabízí a chystáte v nejbližší době nějaké investice nebo vylepšení?
Loni obec vybudovala nová sociální zařízení. My máme v plánu služby ještě vylepšit. Myslíme si, že ten areál jich teď až tak moc nenabízí. Chtěli bychom tam vybudovat hřiště pro plážový volejbal, případně zrekonstruovat minigolf. Dostali jsme také nabídku od spolku Krásná Morava, který chce provozovat půjčovny lodí na řece Moravě od Hanušovic až po Olomouc. Ruda by měla být po Hanušovicích druhou zastávkou na trase. Toho se chceme zúčastnit. Vybrali jsme teď nového správce koupaliště, který to bude mít na starosti. Byla by to další služba jak pro ubytované a pro turisty, tak pro místní.

V jaké fázi je výstavba hasičského domu?
Přestavba bývalé kotelny u základní školy na hasičský dům se řeší už delší dobu. V minulosti sem chtělo vedení obce umístit i knihovnu, ale hasiči upozorňují, že by jim prostory nestačily. Proto jsme rozhodli, že obecní knihovna tady umístěná nebude a celý objekt bude určený jen pro potřeby hasičů. Ve spolupráci s projektantem a hasiči se budeme snažit předělat projekt tak, aby splňoval všechny požadavky místní jednotky. Pro hasiče se podařilo vyjednat v Bruselu dost peněz. Chceme tedy mít připravený projekt a žádat o dotaci na přestavbu kotelny na hasičský dům. Pokud se to podaří, mohlo by se stavět v příštím roce.

Obec vlastní společnost Rudská provozní s.r.o. Jaké to přináší výhody či nevýhody? Chystáte nějaké změny?
V současnosti ty výhody nejsou žádné, přináší to jen zbytečné papírování navíc. Fungování Rudské provozní je velice špatně nastavené. Vypsali jsme výběrové řízení na nového vedoucího, přihlásilo se osmnáct uchazečů. Musí se zcela změnit systém fungování této společnosti, jinak nemá smysl udržovat její činnost. Zatím slouží jen pro účely údržby obce, jako je prohrnování sněhu, sekání trávy, případná údržba veřejného osvětlení nebo hrabenovského vodovodu. Na to by ale stačili asi dva zaměstnanci a pár sezonních brigádníků, a ne pět stálých zaměstnanců.

Mnoho vesnic musí letos řešit nakládání s odpady v souvislosti s novými právními předpisy, které nařizují i sběr kovů a bioodpadu. Jak jste si s tím poradili ve vaší obci?
Po bývalém vedení jsme zdědili sběrné středisko odpadů, které bylo zkolaudováno po našem zvolení. Od prvního dubna se rozjel zkušební provoz. Bude sloužit ke sběru, ukládání a skladování veškerých odpadů, tedy velkoobjemového odpadu, bioodpadu, nebezpečných složek, pneumatik, stavebního odpadu, papíru, skla, kovů a elektrozařízení. Třídění části odpadů, jako jsou plasty, papír, sklo a drobné elektrozařízení, máme v obci zavedeno už delší dobu. To zůstane na jednotlivých stanovištích, ale centrálně se bude vše vozit přes sběrný dvůr.

A jak vyřešíte třídění biologicky rozložitelného odpadu?
Podali jsme žádost o dotaci na pořízení nádob na bioodpad. Ten bychom chtěli svážet od občanů, kteří projeví zájem, jednou za dva týdny. Někteří lidé zájem nemají, protože například mají vlastní kompost, kde bioodpad likvidují. Tento druh odpadu by se následně vozil buď na bioplynovou stanici do Štítů nebo na kompostování. Zájem projevilo několik firem, které by bioodpad od nás rády získaly.

V programovém prohlášení nového vedení obce na příští čtyři roky zmiňujete i podporu neziskových organizací, zejména těch, co pracují s mládeží. Jak si takovou podporu ze strany obce představujete?
Já sám jsem členem jedné z tělovýchovných organizací tady v Rudě a v posledních dvou letech jsem několikrát jednal s tehdejším vedením obce o různých příspěvcích a podpoře. Myslím si, že podpora neziskových organizací nebyla nastavená až tak špatně. Spíše bychom v tom chtěli pokračovat. Záleží také hodně na individuálním přístupu.

V patnáctičlenném obecním zastupitelstvu obsadilo alespoň jedno křeslo všech devět politických subjektů, které kandidovaly. Nekomplikuje někdy taková roztříštěnost přijímání důležitých rozhodnutí?
Zatím jsem nic takového nezaregistroval. Devět kandidujících stran a sdružení ale o něčem vypovídá. Všechno asi nefungovalo tak, jak má, když lidé měli potřebu zakládat další sdružení. V obci velikosti Rudy ale nejde ani tak o jednotlivé strany, je to hlavně o konkrétních lidech.

Co se vám osobně na Rudě nejvíc líbí? Proč tady rád žijete?
Našel jsem tady vhodný pozemek, postavili jsme v Rudě dům a jsem rád, že tu žijeme. Je to středisková obec, která má školku, školu, zdravotnické středisko včetně zubních ordinací, je tady dobré dopravní spojení do Šumperka. V Rudě je poměrně velké sportovní vyžití i zmíněné koupaliště. Je tady dost lidí, kteří jsou ochotní se věnovat mládeži nebo sportu.