Jakým směrem hodlá radnice pod jeho vedením město rozvíjet? Jak může samospráva přispět k větší bezpečnosti obyvatel a co by podle jeho názoru pomohlo rozhýbat ekonomický život Starého Města? Na tyto a další otázky odpovídá Jiří Kamp v rozhovoru pro Šumperský a jesenický deník.

grafika.Ve funkci jste od 6. listopadu. Byla nějaká věc, kterou jste musel urgentně řešit?
Úřad pro hospodářskou soutěž šetří výběrové řízení na opravu komunikace v Hynčicích, místní části Starého Města, které pro nás dělala externí firma. Na opravu této silnice jsme čerpali dotaci. Následnou kontrolou se zjistilo údajné pochybení ve výběrovém řízení. Jedná se spíše o formální záležitost, jde o to, že strany zadavatele nebyl zveřejněn jeden dokument. Nastoupil jsem do funkce v pátek a v pondělí jsme měli odeslat podklady na úřad pro hospodářskou soutěž. Požádali jsme o prodloužení termínu, oslovili dotyčné členy výběrové komise, ti nám zaslali svá stanoviska, která jsme odeslali. V současnosti čekáme, jak šetření dopadne.

Hrozí v tomto případě krácení nebo vratka dotace?
Záleží, jak úřad celou věc vyhodnotí. Pokud to pro něj bude závažné pochybení, hrozila by nám i sankce. Její uhrazení bychom požadovali po firmě, která výběrové řízení administrovala. Za práci jsme jí zaplatili a předpokládali jsme, že pokud jsme výběrové řízení zadali odborníkům, bude práce provedená odborně a v pořádku.

Jiří Kamp
Jednašedesátiletý Jiří Kamp prožil celý svůj život ve Starém Městě. Středoškolské vzdělání ukončené maturitou absolvoval na střední lesnické škole v Hranicích. Po základní vojenské službě nastoupil do zaměstnání na Lesní správu Hanušovice. Prošel zde několika funkcemi: hajný, technik polesí, vedoucí polesí, vedoucí manipulačního skladu ve Starém Městě. Vzhledem ke změnám v zadávání prací od Lesů ČR následně pracoval u několika soukromých lesnických firem. Jiří Kamp, je ženatý a má tři dospělé děti. Mezi jeho záliby patří myslivost a práce na zahrádce. S manželkou rád navštěvuje koncerty a divadlo.

Největší investicí na příští rok má být most v Nové Senince. O co se jedná?
V místech, kde se otáčí autobusová linka, se odlomil kus opěrné zdi. Přizvali jsme dva odborníky a oba tvrdí, že bude nutné postavit nový most. Ten stávající by se sice dal opravit, ale podle odborníků bychom neudělali dobře, pokud bychom se pouštěli do nákladné rekonstrukce. Dali bychom do ní peníze a za ně bychom pořád měli starý most.

Jako o jednom ze stěžejních plánů nadcházejícího volebního období jste hovořil o rekonstrukci náměstí. Jak by měla vypadat?
Bylo by pěkné, kdyby se dokončila zástavba na náměstí na straně naproti benzinové pumpě. Pozemky bohužel nejsou naše. Bylo by také ideální, kdybychom z náměstí dostali pryč benzinovou pumpu. Před kasárnami je obecní pozemek, který by byl k umístění pumpy vhodný. S majitelem benzinky se o stěhování už v minulém volebním období vyjednávalo. Bohužel trvá na tom, že v případě stěhování bude požadovat dost vysokou částku kvůli velkým nákladům na stěhování benzinky. O benzinku ve Staré Městě ale určitě stojíme. Nejbližší leží v Hanušovicích, a pokud je zavřená, tak až v Šumperku. A to je z osad za Starým Městem přes třicet kilometrů daleko.

Při rekonstrukci náměstí budete vycházet z již vypracované studie nebo se budete znovu bavit o podobě prostoru?
Při jedné z variant rekonstrukce mělo dojít k velké redukci zeleně na náměstí. S tím bych nesouhlasil. Určitě se o podobě rekonstrukce budeme bavit, chci znát názory nového zastupitelstva. Případně by se mohl udělat průzkum veřejnosti, aby se k celé věci mohli vyjádřit občané. Centrum města by mělo vypadat ke spokojenosti všech.

Rekonstrukce by byla podmíněna získáním dotace, je to tak?
Ne, že bychom bez dotací nevybudovali nic, ale jsme rádi za každou dotační korunu. Zrovna žádáme o dotační titul na rekonstrukci radnice. V dolním patře jsou nyní garáže, kde je odstavená multikára, mají tam šatny dělníci. Toto technické zázemí chceme postupně přestěhovat do kasáren a do uvolněných prostor na radnici chceme přesunout bytový odbor. Máme udělanou studii i projekt, dokončujeme žádost o dotaci.

Staré Město mělo též v plánu vybudovat centrální kotelnu. Je tato investice stále aktuální?
Vytápění je jeden z nejožehavějších problémů, který potřebujeme ve Starém Městě vyřešit. Panelové domy na sídlišti jsou vytápěné z kotelny ze školy. Když panovaly před osmi lety kruté mrazy, nestačila domy vytápět. Před více než deseti lety jsme vypracovali projekt na novou kotelnu na biomasu. V žádosti o dotaci jsme skončili těsně pod čarou. Nyní jsem začal spolupracovat s energetikem, který pro nás bude získávat informace o možnosti dotací. Bez nich bychom si mohli tak velkou akci těžko dovolit.

Co by měla kotelna všechno vytápět?
Celé sídliště, starou i novou zástavbu. Napojili bychom ji do školy. Počítali jsme, že by se rozvody přivedly až na náměstí, napojila by se škola na náměstí, radnice a paneláky v obecním vlastnictví nad náměstím. V závislosti na finanční náročnosti by se dalo napojit i zdravotní středisko a domy s pečovatelskou službou v sousedství. Kdyby se podařilo vybudovat kotelnu, bylo by to bezvadné.

Kde byste získávali palivo? Využili byste lesy, které Staré Město má?
K dnešnímu dni máme 66 hektarů lesů, na kterých hospodaříme. O zbytek se soudíme se státními lesy. Je to náš historický majetek, doufám, že lesy dostaneme zpět. Celkem bychom pak měli mít 150 hektarů lesa, možná i více. Zdroje biomasy bychom museli shánět i jinde, ale určitá základna by to byla. Město navíc vlastní zemědělské pozemky. Na dobré půdě je nesmysl pěstovat rychle rostoucí dřeviny, ale pozemky by se daly směnit za plochy, které by pěstování těchto dřevin odpovídaly. V kotelně i v souvislosti se získáváním biomasy by navíc vznikla nová pracovní místa.

Hanušovicko patří mezi oblasti s nejvyšší kriminalitou na severu Olomouckého kraje. Budete se jako nové vedení zabývat i otázkou bezpečnosti ve Starém Městě?
V minulém volebním období začala spolupráce s obvodním oddělením policie v Hanušovicích. Na radnici jsme vyčlenili místnost, kde mají policisté služebnu. Díky tomu tu mohou nepravidelně působit policejní hlídky. Vlastní městskou policii by náš rozpočet těžko unesl. Museli by ji tvořit minimálně tři lidé, bylo by to finančně náročné.

Kolují zprávy, že se do Starého Města nedávno přistěhovaly desítky problémových obyvatel, je to pravda?
Tato věc nakonec dopadla pro město dobře. Tito lidé byli nastěhování do domu, který dříve sloužil jako pekárna. Stavební úřad majiteli nepovolil rekolaudaci na ubytovnu, takže majitel musel tyto lidi vystěhovat pryč. Problém tu začínal vznikat, ale vyřešilo se to. Dnes v tom domě bydlí majitel a jedna rodina.

V této souvislosti vidím výhodu v tom, že Staré Město masově nerozprodalo obecní byty, kam by mohli noví vlastníci sestěhovat problémové lidi. Plánujete větší odprodeje bytů, třeba na sídlišti?
Tam vůbec neuvažujeme, že by se byty prodávaly. I v předešlých volebních obdobích se na zastupitelstvech vedly dlouhé debaty, které byty a zda vůbec nějaké prodávat. Nejstarší paneláky stavěné v 60. letech jsou ve špatném technickém stavu a byly by asi těžko prodejné. Máme vypracovanou studii na opravu starších i novějších paneláků, která se mi velmi zamlouvá. Máme též vypracovanou studii na opravu kina či na opravu fasády na zdravotním středisku.

Jedním z velkých problémů Staroměstska je nezaměstnanost. Budete jako město lákat do Starého Města podnikatele nebo můžete udělat alespoň něco pro rozvoj místních živnostníků?
Bylo by hezké, kdyby město mělo finance, aby mohlo pomoci soukromníkům s rozjezdem jejich podnikání. Spoléháme na turistický ruch. Když budou obsazené penziony, lidé získají v cestovním ruchu zaměstnání. Bohužel loňská zima ukázala, že s námi nesoucítí, turistů kvůli nepříznivému počasí velmi ubylo. Po revoluci ve Starém Městě žilo 2200 obyvatel, dnes jich je 1700. V okolních vesnicích žijí téměř samí důchodci, výjimkou jsou Kunčice, kde si několik mladých lidí postavilo domky a za prací dojíždí do Pro-bia nebo do Šumperku. Pracovních příležitostí je na Staroměstsku bohužel málo a jako město s tím těžko něco uděláme. Jako řešení bych spíše viděl, kdyby stát vymyslel pro podnikatele v regionech jako je ten náš daňové prázdniny. Různé odvody a daně jsou pro podnikatele velmi ubíjející.

Začátek tohoto volebního období provázela poměrně vyhrocená rétorika ze strany bývalého vedení města, které je dnes v opozici. Budete se snažit s dnešní opozicí spolupracovat alespoň v dlouhodobých, koncepčních věcech?
Myslím, že spolupráce je potřeba. Jako zastupitelé jsme nebyli zvoleni proto, abychom se ve dvou skupinách hádali. Je třeba táhnout za jeden provaz a pracovat pro všechny obyvatele města. Šarvátky jsou zbytečné. Mé přání je, aby se emoce zklidnily a konstruktivně jsme jednali. Upozornit na případné chyby je dobré, ale spolupráce by měla být.