Vesnice s 580 obyvateli přiléhá k polským hranicím. Funguje zde knihovna, pošta, mateřská škola, fotbalový klub i padesátičlenný sbor dobrovolných hasičů.

„Kdybych nemohl žít v naší obci, vybral bych si obec, která s Velkými Kuněticemi sousedí. Už jen z toho důvodu, že mám rád zdejší krajinu a obyvatele v ní žijící," říká starosta Neumann.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Nejdůležitější věcí, kterou nyní řešíme s místostarostou obce Stanislavem Poskočilem, je slavnostní otevření nově zrekonstruovaného kulturního domu. To se uskuteční 13. září. Kulturní dům byl uzavřen od roku 2008. 14. září se následně uskuteční tradiční akce, a to 9. Setkání občanů Velkých Kunětic a Slawniowic.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Jak jsem již předeslal, je to bezesporu celková rekonstrukce kulturního domu ve Velkých Kuněticích.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Největším problémem, a tím myslím všech starostů obcí naší velikosti, je nedostatek peněz na dofinancování dotací z různých vyhlášených programů. Občané jsou mylně informováni, a to i z různých médií, že finance na nejrůznější projekty se nevyčerpaly, a tím o ně stát přijde, a tak dále. Nikdo už ale nezmíní, že je potřeba mít určité procento peněz k dofinancování.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starosta, s tím vůbec něco udělat?
Jako každou malou obec, a ještě navíc v pohraničí, i nás postihl odliv obyvatel do velkých měst, a to z důvodu zaměstnání. Potýkáme se s tím, že děti, které jdou studovat mimo region, se již nevrací. Tady nejde o strach, ale o obavu co zůstane z našeho krásného venkova pro další generace. Jako starostové bychom s tím mohli udělat jenom jediné, a to nabídnout občanům zaměstnání. Jak jistě uznáte, musela by být takto vstřícná i politika státu, v dalších obdobích by se musel více věnovat venkovu a hlavně lidem, kteří zde žijí.

Kdybyste získal do rozpočtu 100 milionů korun, jak byste s těmito penězi naložil?
Sto milionů je zhruba suma, kterou by naše obec potřebovala na odkanalizování obce, rekonstrukci vodovodního řadu, opravu autobusových zastávek a vybudování chodníků. Věřím, že i ostatní zastupitelé obce by mne v tomto rozhodnutí podpořili.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?
Důvodem žití na venkově a v naší obci je krásná krajina, tiché prostředí a přívětiví lidé.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Kdybych nemohl žít v naší obci, vybral bych si obec, která s Velkými Kuněticemi sousedí. Už jen z toho důvodu, že mám rád zdejší krajinu a obyvatele v ní žijící.