Janhuba ve skutečnosti funkci nevykonává už od září 2008, kdy musel z radnice kvůli třem sporným dnům absence odejít. Proti odvolání a výpovědi ale podal žalobu a spor loni v prosinci na celé čáře vyhrál. Od té doby trvá válka mezi ním a starostou o to, za jakých podmínek se na radnici vrátí.

O složitosti případu svědčí to, že na odpověď na svou žádost si musel zábřežský starosta počkat téměř sedm týdnů. Ředitel krajského úřadu ji odeslal až 31. března.

„Vedoucího úřadu lze odvolat, pokud závažným způsobem porušil některou ze svých zákonem stanovených povinností nebo pokud se dopustil nejméně dvou méně závažných porušení v době posledních šesti měsíců. Skutky uvedené v žádosti nebyly vymezeny tak, jak zákon vyžaduje, a proto nebyly naplněny formální zákonné podmínky pro souhlas s odvoláním,“ uvedl na dotaz Deníku Libor Kolář.

Zábřežský starosta hned 1. dubna podal žádost znovu.

„Podle ředitele nebyly splněny formální podmínky. To jsme v nové žádosti napravili. Intenzitu porušení pracovně právních předpisů jsme definovali podle zákona o úřednících, zatímco v první žádosti podle Zákoníku práce,“ řekl Zdeněk Kolář.

Důvody pro odvolání jsou podle starosty jasné: Antonín Janhuba nechodí do práce, ačkoliv ho k tomu starosta čtyřikrát vyzval, a pracuje pro jinou organizaci, i když k tomu nemá souhlas zaměstnavatele, tedy města. Podle zákona o úřednících je takový souhlas nutný.

Janhuba trvá na svém: „Chci naplnit rozsudek a nastoupit zpět do funkce, ale až v okamžiku, kdy na mě budou převedeny všechny pravomoci a kompetence, které dnes má tajemnice Jana Krasulová. Není možné, aby město mělo tajemníky dva a z nich jen jeden měl kompetence. Ten druhý by na radnici neměl žádnou perspektivu,“ řekl Janhuba.

Na svém pevně trvá i starosta Zdeněk Kolář: „Věřím, že se nám podaří právní chaos České republiky prolomit a že člověk, který využívá nedostatky českého práva, už na radnici nenastoupí.“

Oddalováním řešení se protahuje doba, po kterou by Antonín Janhuba mohl žádat ušlou mzdu. I s odvody státu už se částka pohybuje kolem jednoho milionu korun.

Kauza tajemníka Janhuby kompletně ZDE