„Pracovní příležitosti zásadně neovlivním. Určitě ale pomůže uvolnění pozemků pro bytovou výstavbu a následné vybudování infrastruktury k nim," říká k problematice počtu obyvatel v Žulové její starosta Zdeněk Lučan.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď máte ve městě vykonat, která by to byla?
Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod.

Co považujte za největší úspěch vašeho města, kterého se letos podařilo dosáhnout?
To, že se nám po letech snažení podařilo dotáhnout do fáze stavebního povolení stavbu schodiště ze středu města k základní škole a získání peněz na něj. Zásadně se tím zvýší bezpečnost a zkrátí trasa příchodu a odchodu dětí do a ze školy. Dosud musí chodit přes nepřehledný přechod silnice I/60.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Nechci naříkat na peníze. Těch má každý tolik podle toho, jak se stará nebo jak s nimi zachází. Problémem našeho městečka je téměř nulová nabídka stavebních parcel, které jsou blokovány dosud nevyřešenými vztahy s církví.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vaše město vylidní? Máte možnost, jako starosta, s tím vůbec něco udělat?
Bohužel pracovních příležitostí je v naší oblasti poskrovnu. A tak zejména mladí lidé vyjíždí za prací jak do zahraničí, tak hlavně do Prahy a okolí. Ne všichni ale mají prostředky na to, aby tam žili trvale, a tak se na víkendy vrací domů. Máme zhruba sto obecních bytů a ty jsou stále obsazeny. Ano, mírný úbytek obyvatel je, ale je způsoben i tím, že se do bytů v soukromém vlastnictví přistěhují nájemníci a nepřihlašují se k trvalému pobytu. Jinak máme stále těsně pod 1300 obyvatel.

Máme relativně nízké nájemné, vodné a stočné i poplatek za odpady.
Pracovní příležitosti zásadně neovlivním, ale určitě pomůže, a snad již brzy, uvolnění pozemků pro bytovou výstavbu a následné vybudování infrastruktury k nim.

Kdybyste získal do rozpočtu sto milionů korun, jak byste s těmito penězi naložil?
Polovina by padla na kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Druhá polovina by se použila na masivní rekonstrukci místních komunikací, s kterými v podstatě nic neděláme, dokud neprovedeme kanalizaci. Dále by se použila na rekonstrukci majetku, který jsme nechávali trochu stranou. Především bytový fond, rekonstrukce staré tělocvičny, oprava kostela na Boží hoře, který je naším majetkem, vodovod do části Starost a vybudování infrastruktury ke stavebním parcelám, které snad v dohledné době získáme. Není to nic světoborného, ale pro nás jsou to potřebné položky.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?
Netroufám si říct, že se všem zde žije dobře. Je to na každém jednotlivci, jaké má požadavky a potřeby. Myslím, že zaprvé zde máme zde všechny potřebné služby: obchody, zdravotní péči (dva obvody praktických lékařů, dětské, gynekologii, zubní, rehabilitaci), policii, kompletní základní školu s družinou, mateřskou školu, čistírnu prádla, čtyři restaurace. Od nás i k nám je vcelku slušné autobusové i vlakové spojení. Máme v oblasti služeb ale i velké mínus. Je to absence bankomatu, který se nám nepodařilo s žádným bankovním ústavem bez řádově stotisícových doplatků dohodnout.
Zadruhé máme velice slušné sportovní vyžití na nových a renovovaných sportovištích a podporujeme spolkovou činnost. Trochu na štíru jsme s kulturou, pořádáme pouze jednorázové akce typu letní kino, divadlo v našem sále a tradiční pivní slavnosti. Tedy kromě akcí, které pořádá každá obec, typu dětský den, setkání se seniory, mikulášskou nadílku a podobně.
Zatřetí je to naše poloha uprostřed krásné přírody s přijatelnými klimatickými podmínkami a čistým ovzduším.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Rád bych se podíval na spoustu míst, určitě bych si zvykl i jinde, ale žádné vysněné místo nemám. Je mi tu dobře.