Co byla první změna, kterou na radnici udělala? Jaké investice město letos čekají? Podaří se vyřešit problémy s kamiony, které přes město objíždějí placenou rychlostní silnici z Mohelnice na Olomouc? Podaří se dořešit změnu územního plánu, aby mohl vzniknout prostor pro rozšíření výroby zdejší tvarůžkárny A.W., a Loštice tak zůstaly metropolí tvarůžků? Na tyto otázky odpovídala nová starostka v rozhovoru pro Šumperský a jesenický deník.

grafika.Co Vás po nástupu do funkce nejvíce překvapilo?
Snad kolik lidí mi upřímně přeje, abych svoji úlohu zvládla, a jak jsou lidé někdy překvapení, že chci znát jejich názor.

Co byla první změna, kterou jste na radnici udělala?
Vzhledem k tomu, že se vše odvíjí od financí, snažím se hledat možnosti, jak snížit provozní náklady města tak, abychom mohli více investovat do obnovy majetku, a to jak z vlastních zdrojů, tak za pomoci dotací.

Jakou osobní věc jste si do kanceláře přinesla?
Přiznám se, že prozatím žádnou, snad mimo šálek na kávu. Ještě jsem neměla čas o těchto věcech přemýšlet.

Jak se na vaše rozhodnutí stát se starostkou dívá rodina? Nechybíte jim občas doma?
Kdybych neměla podporu v rodině, nemohla bych se této práci věnovat. Kladete tuto otázku všem novým funkcionářům, nebo pouze ženám? Je zajímavé, kolikrát jsem tuto otázku za poslední dva měsíce slyšela. Zajímalo by mně, kolikrát tuto otázku dostali nově zvolení starostové? V čem je úloha matky tak jiná než úloha otce? Jsou rodiny, kdy partneři chodí na opačné směny a každý týden je s dětmi pouze jeden z rodičů a také to musejí zvládnout.

Když jsme se bavili krátce po vašem zvolení, zmínila jste jako jeden z největších problémů Loštic velkou intenzitu kamionové dopravy. Jak to chcete řešit? Má vůbec město v tomto případ nějaké možnosti?
Snažíme se najít přijatelné řešení této situace. Jedním z možných řešení je úprava dopravního režimu a parametrů silnice při průjezdu z náměstí Míru do ulice Palackého. Při ní by došlo k rozšíření chodníku na požadovanou hodnotu dvou metrů a zúžení komunikace na jeden jízdní pruh, čímž by se změnily prostorové nároky při průjezdu zejména rozměrných vozidel, což jsou vozidla nad dvanáct tun, kterým by byl průjezd tímto úsekem zakázán. Navrhované řešení je v současné době v jednání.

Šárka Havelková SeifertováNové starostce Loštic je jednačtyřicet let. Je vdaná a má tři děti. V Lošticích bydlí od roku 2009. Vystudovala bakalářský obor management a ekonomika ve veřejné správě. Před nástupem do vedení města pracovala jako referentka, správkyně rozpočtu a hlavní účetní na Obecním úřadu v Třeštině. Mezi její zájmy patří četba, sport, cykloturistika a příroda. Volný čas tráví nejraději se svojí rodinou.

Tehdy jste zmínila i nedostatek míst v mateřské školce. Máte v tomto případě nějaký plán?
V současné době byla znovu otevřena možnost podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rozšíření kapacity předškolního zařízení ve městě. Podmínkou udržitelnosti projektu je po dobu deseti let zajistit provoz zařízení. Proto ve spolupráci s mateřskou školou provádíme průzkum aktuální potřeby na vznik nové třídy, a to nejen v následujícím roce, ale i v letech dalších.

V předvolební anketě Deníku, kterou jsme dělali v ulicích Loštic, lidé zmínili jako problém i čistotu města a úpravu veřejných prostranství. Změní se něco v tomto ohledu?
Ano, i v tomto směru se snažíme sjednat do budoucna nápravu. Rada města bude prosazovat zakoupení nového softwaru na hlášení poruch a závad ve městě, kde budou občané moci jednoduše upozorňovat na nedostatky a pověření pracovníci budou tyto věci nejen řešit, ale také prostřednictvím našich internetových stránek občany informovat, jakým způsobem byly nahlášené závady odstraněny.

Jaké nejdůležitější investiční akce město v letošním roce čekají?
Hlavní prioritou města v letošním roce jsou opravy komunikací po stavbě kanalizace, a to jak městských, tak v majetku kraje. Ten přislíbil, že bude v tomto směru s městy, v nichž výstavba kanalizace probíhá, úzce spolupracovat. Město se bude nejen spolupodílet na opravách povrchů městských komunikací, ale také bude v souvislosti s opravami komunikací prováděnými Olomouckým krajem realizovat opravy obrubníků a některých chodníků, které k těmto komunikacím přiléhají. Mimo plánované opravy komunikací po kanalizaci bychom dále rádi do rozpočtu zahrnuli výměnu oken ve staré budově základní školy, opravu části sociálních zařízení ve školce, nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku hasičů. Vše je samozřejmě otázkou finančních možností města.

Zaregistroval jsem, že město hodlá nastavit nové podmínky provozu koupaliště. Co se v tomto směru změní? Bude to mít dopad na provoz?
Rádi bychom změnili systém čištění bazénu, který je v současné době prováděn ručně. Chtěli bychom zakoupit automatické míchání bazénové chemie. Tento krok zajistí novým provozovatelům snazší provoz koupaliště. V současné době mohl koupaliště provozovat jen skutečný odborník na bazénovou chemii, kterých je opravdu velmi málo. Domnívám se, že jsme jedním z posledních koupališť v regionu, které tímto způsobem udržuje kvalitu vody v bazénu.

Všiml jsem si také, že město vydalo nový tržní řád a zakázalo podomní prodej. Měli jste s tím špatné zkušenosti?
Tento krok byl realizován v souladu s naším volebním programem. Jedná se o opatření zejména na ochranu našich seniorů proti nekalým praktikám podomních prodejců.

K Lošticím neodmyslitelně patří tvarůžky. Firma A.W. avizovala, že by ráda rozšířila výrobu a postavila novou halu, zatím to ale vázlo na tom, že se nedařilo najít vhodné pozemky a podle toho změnit územní plán. Před časem se dokonce objevily informace, že firma zvažuje odchod z Loštic. V jakém stádiu je příprava změny územního plánu? Podaří se najít vhodnou lokalitu, kde by firma A.W. mohla rozšířit výrobu, aby Loštice zůstaly městem tvarůžků?
První změna územního plánu je připravena a měla by být s definitivní platností schválena někdy na přelomu pololetí. V rámci této změny územního plánu byla rozšířena lokalita průmyslové zóny za městem směrem na obec Palonín tak, aby rozměrově odpovídala požadavkům firmy A.W. Po prvním jednání s jednateli firmy soudím, že Loštice pro ně mají význam nejen ekonomický, ale i kulturní a společenský, a věřím, že budeme společně hledat cestu, aby realizace jejich projektu na rozšíření výroby v našem městě byla úspěšná.

Loštice a okolí mají dost atrakcí, kterými mohou přitáhnout turisty, ať už jsou to tvarůžky nebo blízkost Bouzova. Mám ale pocit, že turisté městem jen projedou a příliš se nezdrží. Může v tomto směru něco dělat radnice, aby se tady turisty podařilo udržet déle a tím pomoci i místním podnikatelům?
Nemyslím si, že by turisté městem pouze projeli. Domnívám se, že Muzeum loštických tvarůžků má velmi dobrou návštěvnost, ale je zde celá řada dalších možností jak v Lošticích strávit volný čas, například Památník Adolfa Kašpara nebo synagoga. Okolní krajina přímo vybízí k rekreační cykloturistice rodičů s dětmi, na to navazuje areál koupaliště, který se nachází ve velmi příjemném prostředí. Dalším krásným prvkem našeho města je zámecký park v Žádlovicích atd. Co je třeba ze strany města mimo jiné v tomto směru udělat, je zajistit kvalitní regionální mapu Loštic a okolí, jež by turisty upozorňovala na všechny možnosti regionu a dokázala by je do cíle přivést těmi nejatraktivnějšími lokalitami, který náš region nabízí.

S tím souvisí i budování cyklostezek a podpora cykloturistiky. Plánujete budovat nějaké cyklostezky do okolních obcí?
Určitě ano, v současné době je v jednání cyklostezka Loštice – Palonín, dále je ve fází úvah vybudování cyklostezky z Loštic do zámeckého parku v Žádlovicích a dále směrem na Líšnici. Určitě příjemné prostředí pro cykloturistiku je i v okolí Třebůvky směrem na Vlčice a Bouzov. Moje další představa je napojit Loštice na Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví přes Moravičany, ale jak už jsem uvedla, vše je závislé na finančních možnostech města.

Co se vám osobně na Lošticích nejvíc líbí. Proč tady ráda žijete?
To, že jsem sice ve městě, ale současně jsem pořád na dosah přírody, Loštice jsou velmi příjemným místem pro bydlení, je zde zázemí pro rodiny s dětmi, bohatá kultura a společenský život, působí zde celá řada zájmových a sportovních spolků. Mohu jen doporučit naše město jako místo pro budoucí život těm, kteří chtějí mít dobrou občanskou vybavenost v místě bydliště a současně chtějí své děti vychovávat ve zdravém a bezpečném prostředí a netouží být součástí velkých aglomerací.