Vernířovice v současnosti patří k několika mála obcím v regionu, které netrápí úbytek obyvatel. „V posledních dvou letech trvale žijících obyvatel postupně přibývá," řekla starostka Vernířovic Marie Kantorková.

Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Pro mne je nyní v obci Vernířovice prvořadé vybudování kanalizace a vlastní čistírny odpadních vod včetně suchovodu pro případně potřebný vodovod.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Těch věcí je několik. Vybrala bych ale získání dotace od místní akční skupiny Šumperský venkov na obnovu fasády, zřízení archívu obecního úřadu a zřízení zázemí jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v budově Obecního úřadu Vernířovice. Nejdůležitější je pro mne zřízení archívu, který již byl zapotřebí na obci zřídit a upravit zázemí pro chod obecního úřadu.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Největší problém, který naši obec trápí již několik let, je závist, pomlouvání, udávání a nerespektování zásad podnikání a živnostenského zákona.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vaše vesnice vylidní?
Nikoliv, v posledních dvou letech trvale žijících obyvatel postupně přibývá.

Kdybyste získala do rozpočtu 100 milionů korun, jak byste s těmito penězi naložila?
Vybudovala bych kanalizaci včetně vlastní čistírny odpadních vod, zmodernizovala bych zbývající část veřejného osvětlení, zbudovala pro děti dětské hřiště, pro seniory nechala vystavět domov s malometrážními byty, celou obec bych zpřístupnila modernizací místních komunikací. Kdyby ještě něco zbylo, tak bych upravila veřejnou zeleň.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?
Čistota vzduchu, krásná příroda a relativní klid a pohoda.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Chata Jezerná kousek od Dlouhých Strání.