Státní pozemkový úřad a Lesy České republiky dosud v regionu vrátily lesy, louky a pole nejen olomouckému arcibiskupství, ale také dalším dvanácti katolickým farnostem, zejména z Jesenicka.

Do držení arcibiskupství přešlo 34 hektarů luk a polí a 671 hektarů lesů v oblasti Mírova. „Z veškerého majetku, o který jsme žádali – na území arcidiecéze přibližně 45 tisíc hektarů – máme zpátky vráceno necelých dvacet procent," uvedl mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Klikni, graf se zvětší
close grafika. zoom_in

Převážná část lesních pozemků dosud vrácených arcibiskupství leží v okolí Kroměříže a Traplic na Uherskohradišťsku. Arcibiskupství na nich začalo hospodařit prostřednictvím své firmy Arcibiskupské lesy a statky Olomouc.

Největší část, více než polovina, arcibiskupstvím nárokovaných lesů roste v okrese Jeseník. Ty zatím ve svém majetku nemá. „V návaznosti na již vrácené lesy jsme dostali zpět i několik hájenek," doplnil mluvčí arcibiskupství.

Historický majetek už získala zpět řada farností na Jesenicku. Například ta skorošická vlastní šedesát hektarů polí a dalších bezmála třicet hektarů lesa.

Církev postupně jedná se stávajícími nájemci, kteří hospodaří na zemědělské půdě, a uzavírá s nimi smlouvy. „Domlouváme podmínky, které budou výhodné pro obě strany. Rozhodně nechceme skokově navyšovat částky, které nájemci museli doposud platit za pronájem této půdy," ujistil Jiří Gračka zemědělce.

Na Šumpersku sice Lesy České republiky dohodu o vydání majetku s řadou farností uzavřely, k převodu pozemků na katastru však ještě nedošlo. V této situaci jsou například farnosti Hoštejn, Jedlí, Dubicko, Mohelnice, Staré Město, Rapotín nebo Jakubovice. Na převod do rukou olomouckého arcibiskupství čeká též více než pět set hektarů lesů v okolí Maletína.

Je již také jasné, že se do rukou církve vrátí pozemek na úbočí Červené hory v Jeseníkách, na němž stávalo poutní místo Vřesová studánka.

Drtivou většinu majetku církvím vrací Státní pozemkový fond a Lesy České republiky. Ty celorepublikově evidují 2 189 výzev k vydání 47 521 pozemků a 1 392 staveb.

„K 1. lednu 2015 bylo s oprávněnými osobami uzavřeno 1 191 dohod o vydání nárokovaného majetku v rozsahu 12 855 pozemků o celkové výměře 55 138 hektarů a 168 staveb," uvádí státní podnik v tiskové zprávě.

Majetkové narovnání státu s církvemi má za cíl zmírnit křivdy spáchané komunistickým režimem. Církvím se vrací 56 procent původního majetku, o které přišly mezi lety 1948 a 1990. Za majetek, který není možné vrátit, má být v průběhu třiceti let vyplacena náhrada 59 miliard korun.

Postupně bude rovněž snižován státní příspěvek na provoz církví, až po 17 letech přestane být vyplácen zcela. Církve tak začnou hospodařit zcela samostatně a dojde k jejich odluce od státu.

Majetkové vyrovnání pro církve automaticky neznamená, že zbohatnou. Například plzeňský biskup František Radkovský nedávno popsal, že jeho diecéze musí kvůli budoucím nižším příspěvkům od státu propouštět, snižovat platy nebo hledat způsoby, jak podnikat.