Celkem přijde celá akce na téměř jednu a půl miliardy. Tři čtvrtiny nákladů zaplatí formou dotace Evropská unie. Dále se na financování podílí stát, vodárenská společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ), kterou vlastní osmadvacet měst a obcí okresu, a jednotlivá města.

Klikněte na obrázek, zvětší se
Infografika.

„Do konce letošního roku by měla být hotová přibližně třetina všech prací. Aktuální předběžná čísla ukazují, že se tento milník podaří splnit," řekl manažer projektu a člen představenstva VHZ Aleš Miketa.

Letos budou dělníci na stavbách pracovat až do 20. prosince. Přes zimu, kdy nebude možné provádět zemní práce, se bude pracovat na technologických částech a na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Mohelnici.

Oproti původním plánům se zatím práce prodražily jen asi o šest milionů korun. Rezerva je přitom téměř sto třicet milionů. „Hlavním důvodem jsou geologické a technické podmínky. Největší podíl na zvýšených nákladech nesou vrty pod komunikacemi. Například v Zábřehu v Ráječku nebylo možné podvrtat hlavní silnici z Mohelnice na Šumperk, protože jsou zde tekuté písky, takže se vše muselo kopat ručně," vysvětlil Aleš Miketa.

Podobné to bylo i v Mohelnici, kde se ve třech případech musely podkopy pod hlavní čtyřproudou silnicí dělat ručně namísto původně plánovaného vrtání.

V několika případech se naopak podařilo ušetřit. Paradoxně většinou také kvůli silnicím. V některých místech jsou totiž jednotlivé sítě a rozvody tak husté, že si zde firmy netroufly vrtat a místo toho bylo nutné silnici překopat. Takový postup je ale levnější.
Vše má být hotové nejpozději příští rok na konci září. Termín ukončení a kolaudace připadá na 23. listopadu. Pokud by se ho nepodařilo dodržet, znamenalo by to poměrné krácení dotace podle toho, kolik se nestihlo dostavět. Šlo by přitom o stovky milionů korun.

Vodohospodářskou společnost VHZ, která je příjemcem dotace, by ale ani to nemělo finančně ohrozit. „Bankovní záruky, penále a sankční ujednání ve smlouvách zaručují, že pokud by zhotovitelské firmy termín nestihly, společnost VHZ by to neohrozilo. Pokud bude v říjnu hotových zhruba šedesát procent prací, VHZ by mohla celou akci dokončit sama i bez dotačních peněz a finance vymoci přes sankční ujednání od stavebních firem," řekl Vojtěch Doležal z konzultační firmy SEWACO.

Ve všech pěti městech jsou nyní práce v plném proudu. Snad nejvíce je to vidět v Zábřehu, na který připadá největší objem prací, a v Mohelnici. V obou městech jsou rozkopané desítky ulic. Práce by přitom bylo možné zahájit ještě v dalších lokalitách, ale už je problém vše skloubit kvůli objížďkám.

Vodohospodářská zařízení se snaží jednotlivé stavby plánovat tak, aby příliš nekomplikovaly život ve městech. „Například v Zábřehu se už mělo stavět na náměstí v centru. Obchodníci nás ale žádali, abychom tyto úseky nechali až na dobu po Vánocích, protože teď lidé více nakupují. Snažíme se těmto požadavkům vyhovět, i když to pro nás znamená, že místo toho musíme připravit a zahájit stavbu někde jinde," řekl předseda představenstva VHZ Šumperk František Winter.

V Šumperku je nyní největší komplikací zejména pro motoristy uzavírka frekventované Temenické ulice, kde práce potrvají až do Vánoc. Další omezení kvůli stavbě kanalizace jsou v ulicích Vančurově a Javoříčko. V Lošticích se nyní pracuje v Olomoucké ulici a v místní části Žádlovice.

V Hanušovicích jsou práce už hotové v ulicích Na Holbě, Pod Lesem, Dukelské, Na Vinici a Pražské. Stavební firmy pracují v ulicích Příčné, Na Vyhlídce a Údolní. Práce mají trvat do února příštího roku, v případě ulic Příčné a Údolní až do poloviny roku 2015.
Celkem dělníci vybudují šedesát kilometrů nové kanalizace a zrekonstruují přes dvacet kilometrů stávajícího potrubí. Jen pro představu, je to zhruba stejná vzdálenost jako ze Zábřehu do Jeseníku. Na kanalizační síť bude díky projektu možné nově připojit 3760 lidí.

Největší objem prací připadá na Zábřeh. Celkem zde bude položeno přes třiatřicet kilometrů potrubí. Ve finančním vyjádření to představuje 616 milionů korun. Nejvíce obyvatel se bude po dokončení prací moci připojit v Lošticích, takřka dvanáct stovek.