„S místem naprosto souhlasíme. S naším projektantem jsme si ho v podstatě vybrali,“ vysvětlil Lukáš Glausch, který o nový skatepark dlouhodobě usiloval.

Členové komise s umístěním stále nesouhlasí.

„Lokalita je nevhodná z důvodu špatného dopravního napojení. Nedá se tam parkovat a není zde prostor pro zbudování dalších služeb, například stánku s občerstvením. Ve strategickém plánu města jsou navrženy dvě lokality pro stavění sportovišť a Bukovice mezi ně nepatří,“ argumentoval na jednání zastupitelstva člen komise pro rozvoj Radomír Mika.

Radní i zástupci skateboardistů jsou s vybraným místem spokojení.

„Dvacet let zkušeností nás přivádí k tomu, že umístění sportoviště je funkční. Není tam žádná zvýšená kriminalita a nenastaly žádné problémy, že by se tam lidé neměli jak dostat,“ oponoval koaliční zastupitel Tibor Macík.

Mika také zmínil, že stavět skatepark je v aktuální finanční situaci zbytečné. Macík však stavbu naopak považuje za velice zásadní. „Je to investice, kterou dlužíme už několika generacím občanů napříč několika volebními obdobími,“ dodal.

Skatepark je navržen jako betonový monolit, okolí bude obsypáno a zatravněno. Areál bude sloužit skateboardistům, bikerům, uživatelům in-line a koloběžek, mini scoot i BMX. Celkové náklady se odhadují na sedm milionů korun. Olomoucký kraj stavbu podpořil milionovou dotací. Podle místostarosty Jeseníku Václava Urbana je podoba výsledkem spolupráce uživatelů původního skateparku, studentů, projektantů a městské architektky. 

Autorka: Jessica Niederlová