„Stavba výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu mezi Zábřehem a Šumperkem. Obchvat Bludova zkompletuje navazující stavba I/11 Postřelmov- Chromeč, na které zahájíme práce během příštího roku. Obě budou zprovozněny v roce 2024,“ představil nově zahajovanou stavbu generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Převážná část nové trasy povede po čtyřproudé komunikaci. Ta vyvede dopravu mimo Bludovský kopec, kde se stala řada smrtelných nehod, a obec Bludov. Tou ve všední dny projíždí až čtrnáct tisíc aut.

„Obchvat Bludova je dlouhodobým dluhem vůči obyvatelům naší vesnice. Je dluhem na životním prostředí, prašnosti, hlučnosti. Po dopracování tohoto velkého díla přijde do naší obce konečně kýžený klid,“ konstatoval starosta Bludova Pavel Ston.

Obchvat bude začínat velkou mimoúrovňovou křižovatkou na okraji Postřelmova, kde naváže na již existující čtyřproudý úsek. Hlavní trasa je dlouhá přes pět a půl kilometru, další více než kilometr bude měřit dvouproudý přivaděč.

Nová silnice povede stavebně složitým územím. Překonat musí mimo jiné řeky Moravu, Desnou a železnici na Šumperk. Na celém úseku bude postaveno 21 mostů, ty budou tvořit zhruba šestinu z celkové délky trasy. Stavbaři budou muset na násypy na celé stavbě navézt milion kubíků zeminy.

„Zmínil bych I padesát tisíc kubíků cementobetonové směsi, 75 tisíc tun asfaltobetonu a více než šest tisíc tun ocelářské výztuže a oceli,“ vypočetl zástupce vítězného zhotovitelského sdružení firem Strabag a M -silnice.