Domácností obcházejí Tři králové

Šumpersko, Jesenicko – Skupinky Tří králů obcházejí do poloviny ledna domácnosti na Šumpersku a Jesenicku. Jedná se o koledníky, kteří se zapojili do akce Tříkrálová sbírka. Lidem přinášejí požehnání a prosí o příspěvek pro Charitu. Dvě třetiny výtěžku zůstanou na Šumpersku a Jesenicku. Například Charita v Javorníku za získané peníze zrekonstruuje prádelnu v domově pokojného stáří ve Vidnavě. V loňském roce obyvatelé Šumperska a Jesenicka do sbírky darovali přes dva a půl milionu korun. Koledníky vyslané Charitou lidé poznají podle potvrzené průkazky a úředně zapečetěné pokladničky. (pek)

Děti podpořily nespravedlivě stíhané

Vápenná – Do celosvětové akce psaní dopisů na podporu nespravedlivě utlačovaných se v rámci Mezinárodního dne lidských práv zapojily i děti z Montessori třídy ve Vápenné. Celkem z Jesenicka putovalo 25 vlastnoručně psaných dopisů prezidentovi afrického státu Malawi, kde jsou pronásledováni lidé postiženi albinismem. Díky takto organizované kampani byla například loni propuštěna studentka z Barmy, kterou tamní režim držel ve vězení za účast na demonstraci. (pek)

Vikýřovice získaly peníze na stavbu školky

Vikýřovice – Mladé rodiny z Vikýřovic už nebudou muset řešit problém, jak umístí své dítě do školky. Obec získala dotaci na přestavbu budovy v ulici Ke Splavu na mateřskou školu. Díky dvanáctimilionovému příspěvku z fondů Evropské unie bude možné upravit vnitřní dispozice budovy, zajistit její bezbariérovost, na zahradě postavit dětské hřiště, vybudovat u objektu parkoviště a chodník. Akce by měla být hotova do konce července letošního roku. (pek)

Angažují se pro ostatní, získali cenu

Šumperk, Zlaté Hory – Dvojice dobrovolníků ze Šumperska a Jesenicka získala cenu Křesadlo 2016. Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, si z dvorany Arcibiskupského paláce v Olomouci odnesl Vladimír Začal ze Zlatých Hor a Hana Stryková ze Šumperku.

Hana Stryková se musí prát se svým osudem. Její zdravotní stav jí neumožňuje docházet do zaměstnání, často je v rukou lékařů a prodělává operace. Přesto již déle než rok a půl navštěvuje každý týden paní Janu z domova důchodců. Seniorka je zcela ochnutá, vůli ovládá pouze svaly svého obličeje.

„Společně tráví čas četbou a rozmluvami, na vozíčku ji Hana Stryková doprovází na krátké procházky. Paní Jana si svou mladou dobrovolnici velmi považuje, raduje se z každé její návštěvy," uvedl Miloš Holubec z organizace Maltézská pomoc, která ocenění v Olomouckém kraji pořádá. Cenu Hana Stryková získala v kategorii sociální služby.

Za ekologické a spolkové aktivity si Křesadlo převzal Vladimír Začal. Bývalý starosta Zlatých Hor stojí u řady aktivit, které se v tomto městě dějí. Spoluzaložil například zdejší muzeum, prosadil vznik hornického skanzenu, inicioval záchranu zdevastované rozhledny na Biskupské kupě nebo stál u obnovy poutního místa Panny Marie Pomocné. V současnosti je aktivní ve spolku Klub přátel Zlatých Hor, který spoluzaložil a vede. (pek)

Lidé mohou zasílat nominace na kulturní ocenění

Šumpersko, Jesenicko – Lidé mohou navrhovat osobnosti, uskupení a významné počiny na Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016. Nominace mohou zájemci zasílat na adresu hejtmanství do konce ledna.

Kraj udělí ceny za celoživotní přínos v oblasti kultury, ocení výjimečný počin v oblasti umění, tradiční lidové kultury a v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot. Nebude chybět ani ocenění osobnosti roku a cena veřejnosti.

O udělení cen rozhodnou krajští zastupitelé, jedinou výjimkou je cena veřejnosti. Hlasovat pro nominované v této kagegorii budou moci lidé prostřednictvím internetu od 1. března. (pek)

Sbírku doprovází soutěž

Jesenicko – Soutěž na téma Co spatřila hvězda pořádá javornická Charita ve spolupráci s jesenickým knihkupectvím Domeček. Výtvarná část soutěže je určena pro děti, lidé jakéhokoli věku pak mohou zasílat fotografie. Uzávěrka odevzdání prací je 12. února. Soutěž je doprovodnou akcí Tříkrálové sbírky. (pek)

Na bezpečnost ve městě dohlédnou nové kamery

Jeseník – Modernizaci kamerového systému připravuje město Jeseník. Plánuje výměnu pěti z celkem třinácti kamer, které monitorují zdejší ulice. Dosluhující přístroje jsou vesměs starší deseti let.

Kamerový systém pokrývá téměř celé centrum města. Samospráva jej průběžně modernizuje. Před nedávnem u většiny kamer přešla na přenos dat optickou sítí, ušetřila tak na opravách. Městská policie přes elektronické oči aktivně vyhledává přestupky, zejména v dopravě. Následkem toho jejich počet oproti loňsku narostl o pětinu. (pek)

Stavba parkoviště se znovu odkládá

Jeseník – Budování parkoviště pod budovou IPOS v Jeseníku nepřestávají provázet potíže. Výběrové řízení na jeho stavitele musela jesenická radnice i napotřetí zrušit. Vítěz tendru neposkytl součinnost nutnou k uzavření smlouvy. V předchozím případě město nejednoznačně stanovilo požadavek na předložení pojistné smlouvy. Tato formální chyba mohla vést ke krácení dotace, již samospráva na akci získala. V prvním případě vedly ke zrušení výběrového řízení dodatečné dotazy uchazečů, které nebylo možné ve stanovených lhůtách zodpovědět. (pek)

Jesenicko namalují svýma očima

Jeseník – Výtvarnou soutěž s názvem Jeseník a Jesenicko mýma očima vyhlásilo město Jeseník ve spolupráci s místní základní uměleckou školu. Je určena všem, kdo rádi amatérsky kreslí, malují či modelují. Náměty mohou zahrnovat přírodu, historii regionu, město Jeseník či život lidí. Práce mohou tvůrci zasílat do 24. února na adresu jesenické „zušky". Autoři těch nejzdařilejších obdrží věcné ceny nebo dárkové poukazy. Díla budou vystavena v Katovně. Soutěž je doprovodnou akcí k oslavám 750 let od první písemné zmínky o městě. (pek)

Pro děti připravili karneval

Klopina – Dětský maškarní karneval připravuje na sobotu 7. ledna spolek Klovel v Klopině spolu s místními dobrovolnými hasiči. Děti v pestrých převlecích se mohou přijít pobavit do kulturního domu od čtrnácti hodin. Vstupné je dobrovolné a chybět nebude ani bohatá tombola. (mik)

Lidé musejí podat nová daňová přiznání

Ruda nad Moravou – Katastrální úřad dokončil v loňském roce obnovu digitalizaci v katastru Ruda nad Moravou. V některých případech proto došlo ke změnám v číslování parcel nebo jejich výměr. Vlastníci nemovitostí, u nichž došlo ke změně, proto budou muset podat nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Čas na to mají do konce ledna. Předmětem daně jsou přitom i pozemky pronajaté od Státního pozemkového úřadu. Pokud by někdo v termínu nepodal daňové přiznání, hrozí mu pokuta. Její výše závisí na výši daně a délce prodlení. (mik)

Háj má nové osvětlení

Třeština – Rekonstrukci veřejného osvětlení v osadě Háj dokončila v loňském roce radnice v Třeštině. Výměna sloupů, světel a rozvodů vyšla na více než půl milionu korun. Dvěma sty tisíci přispěl obci Olomoucký kraj z Programu obnovy venkova. (mik)