„Myslím, že zvítězili všichni, kteří se soutěže zúčastnili. Člověk občas vidí obludné stavby, o nichž si pak říká, proč do toho investor dal peníze. Tato soutěž však prezentuje především ty dobré příklady,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík (ČSSD).

Patnáctičlenná odborná porota vybírala tři dny. „Ve dvou případech se stalo, že členové poroty byli mezi oceněnými. V tom případě nehlasovali. Zakazuje to jednací řád komise,“ podotkl Tomáš Kocych z krajského úřadu.

Nejvíc přihlášených se sešlo v kategorii Rekonstrukce a obnova.

„Uspořádali jsme tři kola. V prvním se scházely přihlášky, ve druhém porotci objížděli objekty, které postoupily do užšího výběru, a v závěrečném kole pak každý na formulář napsal svůj názor a sečetli jsme body. Byla to záležitost objektivní a někdy i celkem namáhavá,“ vysvětlil jeden z porotců Jindřich Garčic, vedoucí krajského odboru kultury a památkové péče.

Ze Šumperska a Jesenicka vybrala odborná porota dvě stavby. V kategorii Stavby občanské vybavenosti zvítězil Dětský domov se školou na Vyhlídce v Šumperku, který projektovali architekti Jiří Valert, Alena Kroupová, Klára Mátlová a Radovan Vágner ze Stavoprojektu Šumperk.

Panoramatický pohled na Dětský domov se školou na Vyhlídce

V kategorii rekonstrukce a obnova se dostalo ocenění školicímu a relaxačnímu centru firmy Stomix v Žulové, které vzniklo rekonstrukcí a dostavbou bývalé Frankeho vily. Autorem projektu jsou architekti Jan Polách a Robert Bravenec.

Čestné uznání v kategorii Stavby technologické a pro průmysl se dostalo skladovému areálu firmy Kvelb v Mohelnici, který vyprojektoval architekt Vít Janků ze společnosti Archeco.

Mezi oceněnými je i rekonstrukce parku v Litovli za zhruba třicet milionů korun. Zvítězila v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské. „Městskými parky v Litovli se prohnalo tornádo, které zničilo většinu starých stromů, ale i lavičky a cesty. Město tak muselo přistoupit k celkové obnově, která se netýkala jen zeleně, ale i obnovy všech cest, veřejného osvětlení a mobiliáře,“ uvedla vedoucí projektu Alena Vychodilová.

Cenu hejtmana Olomouckého kraje pak získala rekonstrukce části C Moravského divadla v Olomouci. „Myslím si, že to byla zdařilá rekonstrukce. Je potřeba investovat i do kultury, ne jen stavět haly a byty,“ dodal hejtman.

Pořadatelé slavnostně vyhlásili výsledky soutěže o nejlepší nové stavby nebo rekonstrukce, které v Olomouckém kraji vznikly v letech 2007 až 2008, včera na Výstavišti Flora. Současně tam začal také stavební veletrh Stavotech.

Zájemci si mohou prohlédnout grafické panely se všemi zúčastněnými stavbami na galerii pavilonu A.

Petra Pášová a Michal Krestýn