Vyhnou se tak pověstnému úzkému esíčku na okraji Rájce. Nová dva kilometry dlouhá dvouproudová silnice přinese úlevu také lidem v Rájci, kteří dopravním zatížením trpí rok od roku víc. Ve špičce je tady obtížné přejít ulici, zabrat dostává statika domů a ovzduší je zamořeno výfukovými plyny.
„Stavba začala loni v srpnu a dokončíme ji v květnu 2008. Hotové jsou přeložky inženýrských sítí a také zemní práce na násypových tělesech z obou stran silnice až k novým mostům, pod nimiž bude vedeno odvodnění a silnice Rájec – Lukavice,“ uvedl Ludvík Kalibán z firmy Strabag, která obchvat staví.

Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Stavba si vyžádá 107 milionů korun, přičemž tři čtvrtiny nákladů hradí Evropská unie. Budovaný obchvat Rájce není součástí budoucí definitivní rychlostní komunikace I/44 mezi Mohelnicí a Šumperkem. „V budoucnu bude nahrazen takzvaným velkým obchvatem Zábřeha,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.