„Akce zahrnuje celkovou revitalizaci vnitřních prostor dvou administrativních bloků a jejich spojovacího krčku. V bloku A půjde konkrétně o opravu prvního podzemního a  pátého nadzemního podlaží. Blok B se dočká opravy všech pater,“ popsal vedoucí Odboru investic a  majetku Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.

Z původní budovy zůstanou jen nosné konstrukce. Součástí prací bude například odstranění konstrukcí s obsahem azbestu, úprava dispozic, rekonstrukce povrchů a technického zařízení včetně vzduchotechniky, vytápění a chlazení, elektroinstalace a dalších. Řada z rozvodů je stará téměř půl století. Řešit se bude také požární bezpečnost. Práce mají trvat osmnáct měsíců.

Administrativní komplex IPOS.
Chodník do lázní či rekonstrukce IPOSu. Jeseník investuje čtvrt miliardy

„Stavební úpravy budou probíhat po jednotlivých patrech. Pracovníci z právě opravovaných pater budou přestěhovaní do náhradních prostor na IPOSe. Snahou bude zachování maximálního komfortu pro občany, nicméně je potřeba počítat s možným dočasným omezením provozu jednotlivých odborů úřadu,“ uvedl místostarosta Jeseníku Václav Urban.

Celkové náklady na rekonstrukci IPOSu byly odhadnuty na 190 milionů korun. Kvůli finanční náročnosti město investici rozdělilo na etapy. Ta první v hodnotě téměř 140 milionů korun pokryje zhruba devadesát procent ploch a páteřních nevyhovujících technologií.

Digitální radiový přijímač s naladěným Radiem Beat.
Jesenicko nemusí být rockovou pouští. Vysílač tu postaví Radio Beat

„Na financování jsme si vzali úvěr za velmi výhodných podmínek. Rekonstrukce tak neovlivní další investiční akce města. Na splátku se budou skládat tři zdroje ročně. Část bude z nájmu, který platí složky ministerstva práce a sociálních věcí, část z úspor za to, že nebudeme provozovat úřad na Tovární ulici. Dále pak dostáváme dotace na výkon státní správy,“ vysvětlila starostka města Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Splátky začne město platit až v době, kdy bude úvěr vyčerpán, odhadem tedy za dva roky. Zároveň se to potká s úsporou za provozování objektu na ulici Tovární, z něhož se úředníci přestěhují na IPOS po dokončení rekonstrukce. A to z důvodu, aby se stěhováním nekomplikovaly stavební práce.

V další části článku se mimo jiné dočtete:
- jak rekonstrukci kanceláří v IPOSu ovlivní přítomnost azbestu
- v jakém stádiu přípravy je rekonstrukce velkého sálu
- jaké připomínky na dobu vzniku v IPOSu zůstanou

S úřadovnou na ulici Tovární má město po vyprázdnění jasný plán: „Momentálně pro ni pracujeme na demoličním výměru. Zároveň se rozjíždí debata, jak uchopit prostor, který po ní vznikne,“ řekl místostarosta Urban.

Komplikací při rekonstrukci IPOSu je přítomnost azbestu v některých konstrukcích. V minulosti se používal jako například jako protipožární obklad. Někteří Jeseničané mají v živé paměti bourání budovy typu KORD v areálu základní školy Průchodní. V budově obalené folií likvidovali azbestové materiály pracovníci v neprodyšných ochranných oblecích.

Příprava na demolici budovy plné nebezpečného azbestu v Jeseníku.
Azbest v Kordu budou likvidovat muži v ochranných oblecích

Zatímco v KORDu bylo materiálu s obsahem azbestu kolem šedesáti tun, v IPOSu se jedná o poměrně malý objem.

„Konstrukce s obsahem azbestu jsou jasně definované. V rámci stavebně-technického průzkumu byly odebrané vzorky. Firma si musí před zahájením stavebních prací stanovit technologický postup demontáže těchto materiálů. Postup projedná s hygienickou stanicí. Jakmile ho hygiena odsouhlasí, může firma přistoupit k demontáži. Ačkoli je v konstrukcích azbestu poměrně malý objem, je třeba k němu přistupovat se vší opatrností,“ řekl Jiří Uher.

IPOS byl postaven roku 1978 jako sídlo ředitelství podniku Rudné doly Jeseník. Veřejné správě budova slouží od roku 1991. Nejprve ji vlastnilo město. Po zřízení okresu Jeseník v roce 1996 se stal majitelem objektu stát a na IPOSe sídlil okresní úřad. Po zrušení okresů a složitých vyjednáváních stát objekt v roce 2008 převedl bezplatně na město.

Budova bývalého Okresního úřadu v Jeseníku zvaná Pentagon.
Jeseník přebírá Pentagon, se státem se dohodl na kompromisu

První klíčovou revitalizací budovy byla v roce 2015 výměna všech oken a dveří, zateplení střechy a vnějších stěn. O rok později byla modernizována topná soustava a klimatizace. V letech 2017 a 2018 bylo pod IPOSem postaveno parkoviště. Loni byla na střeše budovy dostavěna fotovoltaická elektrárna.

Modernizací kancelářských bloků práce na IPOSu nekončí. Město připravuje rekonstrukci velkého sálu. „Nedávno jsme v sále provedli stavebnětechnický průzkum prostoru, který popsal, v jakém stavu jsou veškeré konstrukce, rozvody a další. Ve spolupráci s kolegy z odboru vnitřní správy a Městských kulturních zařízení Jeseník nyní dáváme dohromady zadání pro projektanta, který by měl následně zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci sálu,“ uvedl Jiří Uher.

Takto by si studenti z brněnské VUT představovali budoucí podobu jesenického Pentagonu.
Úředníci ven, z Pentagonu budou byty, navrhují studenti. Podívejte se

Rekonstrukce bude řešit hlavně požární bezpečnost, elektroinstalace, obklady, jevištní techniku, vzduchotechniku a další technologické celky.

Přestože záměrem oprav je budovu modernizovat, zůstanou v ní umělecké prvky z doby jejího vzniku. Reliéfy s názvem Průmyslová krajina a Měděné slunce tehdy pro sídlo ředitelství RD Jeseník vytvořil malíř a grafik Jeroným Grmela.