„Přes zimu budou stavbaři pracovat uvnitř. Objekt bude podřezán. Byl řadu let neprovozovaný a má problémy s vlhkostí," sdělil vedoucí oddělení investic a rozvoje jesenické radnice Jiří Uher.

Během více než půl roku projde Katovna kompletní rekonstrukcí. Stavbaři se pustí i do oprav podkroví, kde vznikne prostor pro využití v budoucnu. „Možná by mohl být využit pro galerijní výstavy, pro prezentaci lokálních produktů a podobně," poznamenal Jiří  Uher.

Po dokončení rekonstrukce v hodnotě 7,3 milionu korun bude památka z 18. století sloužit jako kontaktní místo pro polské turisty. Bude se zde nacházet expozice společných milníků česko-polské historie.

Původně se mělo do Katovny přestěhovat z obchodního domu Alkron informační centrum. To však v památce kvůli pravidlům dotačního programu, z něhož město čerpá šedesát procent financí na opravy, po dobu pěti let vzniknout nemůže. Průvodce expozicí bude moci turistům nabízet jen omezené služby.

„Nesmí tam být vytvářena veřejná podpora. Jakýkoli prodej, i prodej pohledů, je z pohledu poskytovatele dotace brán jako veřejná podpora," odůvodnil nemožnost přestěhování Informačního centra Jesenicka jeho provozovatel Marcel Šos.

Objekt na rohu ulic Palackého a Tovární však skýtá další potenciál. V rámci rekonstrukce například na jaře v prostoru zahrady za Katovnou vyroste přístavba. V ní může vzniknout sklad materiálů pro informační centra v celém regionu.

Nyní se jesenické infocentrum potýká s nedostatkem prostor. „Když objednáme informační materiály, většinou je kvůli nižší ceně tiskneme ve větším množství. Nemáme je kam dávat, pořád je přenášíme," řekl Marcel Šos.

Budova zvaná Katovna patří k výrazným stavebním památkám v Jeseníku. Pochází z poslední třetiny 18. století a sloužil jako obytný dům. V období socialismu se zde nacházel Klub mladých, naposledy zde fungovala hospoda. Pak byl objekt čtyři roky nevyužitý.
Budova ve vlastnictví města potřebovala rekonstrukci. Peníze radnice našla v česko-polském dotačním programu, čemuž musela uzpůsobit využití objektu.